Ομιλία του Πρωθυπουργού της Ελλάδας κ. Αντώνη Σαμαρά στη Σύνοδο του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος στο Βουκουρέστι.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ

Τετάρτη, 17 Οκτωβρίου 2012

  

“Dear members of the EPP family,

 

Our Party,  has inspired the principles and the values that brought together the Peoples of Europe:

Responsibility of each member and solidarity among members.

Entrepreneurship and social cohesion.

Fostering growth and enhancing stability.

Maintaining the distinct characteristics of our national cultures and concurrently evolving into a common European identity.

The “social market economy” is political heritage.

Which is broad enough to encompass everyone, including people from different political backgrounds. And inspiring enough, to be the reference point even for our opponents.

Our ideals proved strong enough to carry us so far. From the Common Market to the Single Market, to Political Integration to the Monetary Union, to the European Union of today.

And our ideals will be strong enough to lead us out of the present crisis, though more Union, more Responsibility, more Solidarity and now more Competitiveness.

This is the key word for our next major step ahead: Competitiveness.

We cannot survive unless we regain our Competitiveness.

We cannot integrate unless we become more competitive.

Our fiscal crisis, our debt crisis, our demographic crisis, political problems we face now and then, here and there, are different aspects of the same underlying problem: We are losing ground in competitiveness.

Of course some members are doing much better than others. But all together we are facing serious challenges from the rest of the world, mainly in the area of world competitiveness.

Some of these challenges we can better face together. Most of these challenges we can only face them together.

Facing these challenges will become an additional motive to bring us together.

And vice versa: Speeding up our Integration will enhance our growth potential and our competitiveness.

 

Dear colleagues,

 

I am representing here, what many consider the “weakest link” of our Union today, or at least up until very recently.

But I am here to tell you the Greece is now changing the trend as well as its own fortunes.

From a symbol of a failed political system, it is becoming a symbol of a spectacular comeback.

From an economy in a deep and long term recession, to an economy that changes structurally and fundamentally in all aspects.

From a program that failed, to a program that is coming back on track.

From a contemporary tragedy, Greece is already transforming itself to what – I can promise you – will be a success story.

From a “lost case” by some, to a hopeful symbol for many.

In Greece we have made for some Guinness book records, lately:

The sharpest austerity ever, more than 25% of GDP in deficit cutting measures in three years. More than five consecutive years of recession, and overall loss of 22% so far over the same period.

And hundreds of structural changes decided and implemented only in the last two years. Mostly in the recent months.

We have done a lot. And we still have a long way to go.

We will do everything required to bring Greece at the edge of european competiveness and make it a model democratic society, a modern economy.

And by doing so, we will bring about a major success story for Europe as a whole. Because if Greece can make it, then all of Europe can come stronger out of its crisis. If the “weakest link” proves strong enough, then the whole Union will come out stronger vis a vis the rest of the world.

But we also learned something out of all the hardships we suffered lately.

–First, that recovery and growth are vital ingredients of an adjustment strategy. Without recovery and growth, the economy sinks deeper into recession and larger debt.

— Secondly, that societies are not machines to shut them down, change their deficient parts, fix them up and put them back together. People are not “spare parts”. You have to fix the problems while keeping the society together, and its cohesion alive. People are going to suffer but they have to sustain hope. And hope is what gives meaning to their sacrifices and prospect to their future. With hope they can make it through hardships. Without hope social turmoil feeds extremism and chaos.

–Thirdly, a long term adjustment project is not only economic in nature. It’s also political. It is not only the subject of Macro-Economics, or Micro Economics. It is mainly the subject of Political Economy. And they don’t call it Political Economy without a reason…

In other words, when things are moving in the right direction and progress is becoming more and more apparent and gaining steam, remember it is still fragile!

 

Dear Colleagues.

I feel my duty to my country is to turn things around and deliver a “Greek comeback”.

I feel my duty to Europe is to turn a Greek success story to a European success story.

I feel my duty to the EPP is to show all the world that it is our ideals that can inspire people while in distress and that it is our values that can lead countries out of a crisis.

I will do my duty; boldly, decisively and prudently.

And thank you all for your support.

With your help the weakest link will soon become a solid cornerstone of our European Foundation…”.

 

 

Ακολουθεί ανεπίσημη μετάφραση:

 

 «Αγαπητά μέλη της οικογένειας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος,

Το Κόμμα μας, έχει εμπνεύσει τις αρχές και τις αξίες που ένωσαν τους λαούς της Ευρώπης:

Την ευθύνη του κάθε κράτους-μέλους και την αλληλεγγύη μεταξύ των μελών.

Την επιχειρηματικότητα και την κοινωνική συνοχή.

Την ενίσχυση της ανάπτυξης και την προώθηση της σταθερότητας.

Τη διατήρηση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών των εθνικών μας πολιτισμών και την παράλληλη μετεξέλιξή τους σε μία κοινή ευρωπαϊκή ταυτότητα.

Η «κοινωνική οικονομία της αγοράς” είναι η πολιτική μας κληρονομιά. Αρκετά ευρεία ώστε να τους περιλαμβάνει όλους. Αποδεκτή από άτομα διαφορετικών πολιτικών χώρων και πηγή έμπνευσης τέτοια ώστε να καθίσταται το σημείο αναφοράς ακόμα και για τους αντιπάλους μας.

Τα ιδανικά μας αποδείχθηκαν αρκετά ισχυρά ώστε να μας φτάσουν μέχρι εδώ:  Από την Κοινή Αγορά στην Ενιαία Αγορά, στην Πολιτική Ολοκλήρωση και στη Νομισματική Ένωση, στην Ευρωπαϊκή Ένωση του σήμερα.

Και τα ιδανικά μας θα είναι αρκετά ισχυρά ώστε να μας βγάλουν από την παρούσα κρίση, με περισσότερη ενοποίηση, περισσότερη  ευθύνη, μεγαλύτερη αλληλεγγύη και, τώρα, περισσότερη ανταγωνιστικότητα.

Αυτή είναι η λέξη κλειδί για το επόμενο μεγάλο βήμα που έχουμε μπροστά μας: η ανταγωνιστικότητα!

Δεν μπορούμε να επιβιώσουμε αν δεν ανακτήσουμε την ανταγωνιστικότητά μας. Δεν μπορούμε να προχωρήσουμε στην ολοκλήρωση μας, αν δε γίνουμε πιο ανταγωνιστικοί.

Η δημοσιονομική κρίση, η κρίση χρέους, η δημογραφική κρίση, τα πολιτικά προβλήματα που αντιμετωπίζουμε σήμερα ή και στο πρόσφατο παρελθόν, , εδώ ή αλλού, είναι οι διαφορετικές πτυχές του ίδιου προβλήματος: Χάνουμε έδαφος στην ανταγωνιστικότητα.

Φυσικά, ορισμένα μέλη τα έχουν καταφέρει καλύτερα από άλλα. Όμως, όλοι μαζί είμαστε αντιμέτωποι με σοβαρές προκλήσεις κυρίως στον τομέα της παγκόσμιας ανταγωνιστικότητας.

Μερικές από αυτές τις προκλήσεις μπορούμε να τις αντιμετωπίσουμε καλύτερα μαζί. Τις περισσότερες όμως από αυτές τις προκλήσεις, μπορούμε να τις αντιμετωπίσουμε μόνο μαζί!

Το να αντιμετωπίσουμε αυτές τις προκλήσεις θα γίνει ένα επιπλέον κίνητρο που θα μας ενώσει ακόμη περισσότερο. Αλλά και αντίστροφα: η επιτάχυνση της ολοκλήρωσής μας θα ενισχύσει το αναπτυξιακό δυναμικό μας αλλά και την ανταγωνιστικότητά μας.

 

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Εκπροσωπώ εδώ τη χώρα που πολλοί θεωρούν τον “πιο αδύναμο κρίκο” της Ένωσής μας σήμερα – ή τουλάχιστον, μέχρι πολύ πρόσφατα…

Αλλά είμαι εδώ για να σας πω ότι η Ελλάδα τώρα αλλάζει αυτή την εικόνα, αλλά και την τύχη της. Από σύμβολο ενός αποτυχημένου πολιτικού συστήματος, γίνεται σύμβολο μιας θεαματικής επιστροφής. Από μια οικονομία σε μια βαθιά και μακροχρόνια ύφεση μετασχηματίζεται σε μια οικονομία που αλλάζει δομικά και ριζικά σε όλες τις πτυχές της. Από ένα πρόγραμμα που απέτυχε, σε ένα πρόγραμμα που επανέρχεται σε τροχιά. Από μια σύγχρονη τραγωδία, η Ελλάδα μεταμορφώνεται ήδη – μπορώ να σας διαβεβαιώσω– σε μια ιστορία επιτυχίας.

Από μια ‘’χαμένη υπόθεση’’ για μερικούς, σε ένα ελπιδοφόρο σύμβολο για πολλούς.

Στην Ελλάδα πετύχαμε κάποια… ρεκόρ Γκίνες τελευταία:

Εφαρμόσαμε την αυστηρότερη λιτότητα που εφαρμόστηκε ποτέ, μέτρα περικοπής του ελλείμματος 25% του ΑΕΠ μέσα σε τρία χρόνια. Διανύσαμε περισσότερο από πέντε συνεχόμενα χρόνια. ύφεσης με συνολική απώλεια 22% του ΑΕΠ στην ίδια χρονική περίοδο…

Ταυτόχρονα πραγματοποιήσαμε εκατοντάδες δομικές αλλαγές που αποφασίστηκαν και εφαρμόστηκαν μόνο τα τελευταία δυο χρόνια. Κυρίως τους τελευταίους μήνες!

Έχουμε κάνει πολλά. Και έχουμε βεβαίως ακόμα μακρύ δρόμο μπροστά μας.

Θα κάνουμε όμως ό,τι είναι απαραίτητο για να φέρουμε την Ελλάδα στην κορυφή της ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας και για να την καταστήσουμε υπόδειγμα δημοκρατικής κοινωνίας, με μια μοντέρνα οικονομία.

Και υλοποιώντας αυτό το στόχο, θα καταφέρουμε μια συνολική επιτυχία για την Ευρώπη!  Γιατί εάν η Ελλάδα μπορέσει να τα καταφέρει, τότε ολόκληρη η Ευρώπη μπορεί να βγει πιο δυνατή από την κρίση. Αν ο πιο ‘’αδύναμος κρίκος’’ αποδειχθεί αρκετά δυνατός, τότε ολόκληρη η Ένωση θα βγει πιο δυνατή απέναντι σε ολόκληρο τον κόσμο.

Όμως μάθαμε και κάτι ακόμη από όλες τις δυσκολίες που περάσαμε τελευταία.

–Πρώτον, ότι η ανάκαμψη και η ανάπτυξη αποτελούν ουσιώδη στοιχεία οποιασδήποτε στρατηγικής  προσαρμογής. Χωρίς ανάκαμψη και ανάπτυξη, η οικονομία βυθίζεται περισσότερο στην ύφεση και στο μεγαλύτερο χρέος.

— Δεύτερον, ότι οι κοινωνίες δεν είναι μηχανές για να τις κλείνουμε, να αντικαθιστούμε τα ελαττωματικά τους εξαρτήματα, να τις επιδιορθώνουμε και μετά να τις συναρμολογούμε ξανά. Οι άνθρωποι δεν είναι ‘’ανταλλακτικά”. Πρέπει να διορθώσεις τα προβλήματα ενώ διατηρείς την κοινωνία ενωμένη και τη συνοχή της ζωντανή. Οι άνθρωποι βεβαίως υποφέρουν, μα πρέπει να διατηρήσουν την Ελπίδα. Γιατί η ελπίδα είναι αυτή που δίνει νόημα στις θυσίες τους και προοπτική στο μέλλον τους. Με την ελπίδα μπορούμε να τα βγάλουμε πέρα με τις δυσκολίες. Χωρίς ελπίδα, επέρχεται η κοινωνική αναταραχή, που τρέφει τον εξτρεμισμό και το χάος.

— Τρίτον, ένα σχέδιο μακρόχρονης προσαρμογής δεν είναι μόνο οικονομικής φύσης. Είναι και πολιτικής. Δεν είναι μόνο θέμα μακροοικονομίας ή μικροοικονομίας. Είναι κυρίως θέμα Πολιτικής Οικονομίας!  Και δεν την αποκαλούν “Πολιτική Οικονομία” χωρίς λόγο…

Με άλλα λόγια, όταν τα πράγματα κινούνται προς τη σωστή κατεύθυνση, η πρόοδος είναι όλο και περισσότερο ορατή και κερδίζει έδαφος, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότιη κατάσταση  είναι ακόμη εύθραυστη!

 

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Θεωρώ καθήκον προς τη χώρα μου να ανατρέψω τα πράγματα και να επιτύχω μια “Ελληνική επιστροφή’’.

Θεωρώ καθήκον μου προς την Ευρώπη να καταστήσω την Ελληνική ιστορία επιτυχίας, μια ευρωπαϊκή ιστορία επιτυχίας,

Θεωρώ καθήκον μου προς το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα να δείξω σε ολόκληρο τον κόσμο ότι τα ιδανικά μας μπορούν να εμπνεύσουν τους ανθρώπους που υποφέρουν και πως είναι οι αξίες μας που μπορούν να βγάλουν τις χώρες από την κρίση,

Θα κάνω το καθήκον μου, τολμηρά, αποφασιστικά, αλλά και με σύνεση.

Και σας ευχαριστώ όλους για τη στήριξη.

Με τη βοήθειά σας “ο πιο αδύναμος κρίκος” θα γίνει σύντομα ακρογωνιαίος λίθος στο ευρωπαϊκό μας οικοδόμημα».