Δήλωση του Πρωθυπουργού, κ. Αντώνη Σαμαρά, αναχωρώντας από τις Βρυξέλλες, όπου παρέστη στη Σύνοδο Κορυφής.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ

Παρασκευή, 28 Ιουνίου 2013

 

 

«Για πρώτη φορά συνάντηση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου αφιερώθηκε, σχεδόν εξ ολοκλήρου, στο ζήτημα της απασχόλησης και της ανάπτυξης. Τώρα όλοι αναγνωρίζουν ότι ανάπτυξη και απασχόληση, μαζί με την δημοσιονομική προσαρμογή, συνδέονται δομικά και άρρηκτα και αποτελούν τον μόνο δρόμο εξόδου από την κρίση.

 

Χαιρετίζω τα συγκεκριμένα βήματα που αποφασίσθηκαν για την αντιμετώπιση της ανεργίας, και ιδιαίτερα της ανεργίας των νέων, καθώς και για την αύξηση της ρευστότητας στην ευρωπαϊκή οικονομία, ειδικά προς τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

 

Τα κονδύλια για την ανεργία των νέων θα εκταμιευθούν άμεσα και τα προγράμματα θα αρχίσουν να υλοποιούνται από τον Ιανουάριο του 2014. Πέραν των κονδυλίων που προβλέπονται στο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο για την ανεργία των νέων, θα χρησιμοποιηθούν συμπληρωματικοί πόροι από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, καθώς και από τα αδιάθετα υπόλοιπα  των ετών 2014-17 .

 

Αποφασίσθηκαν, επίσης, συγκεκριμένα μέτρα για την τόνωση της ρευστότητας στην οικονομία, και ιδιαίτερα στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, με πρωταγωνιστικό ρόλο  που δίνεται στην Ευρωπαϊκή τράπεζα Επενδύσεων.

 

Είναι, επίσης, σημαντικό και θετικό για την χώρα μας ότι επήλθε συμφωνία, σε πολιτικό επίπεδο, με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο 2014-20. Τα αρμόδια Υπουργεία έχουν ήδη αρχίσει τις προετοιμασίες ώστε να αξιοποιήσουμε άμεσα και το τελευταίο ευρώ.

 

Επίσης, συζητήθηκε η διαδικασία ολοκλήρωσης της ΟΝΕ, με έμφαση στην  Τραπεζική Ένωση. Οι πρόσφατες αποφάσεις του Ecofin και του Eurogroup έχουν σκοπό να εγκαθιδρύσουν ενιαίους κανόνες για την θωράκιση και λειτουργία των πιστωτικών ιδρυμάτων στο χώρο της Ευρ. Ένωσης».