Δηλώσεις του Πρωθυπουργού κ. Αντώνη Σαμαρά και του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας κ. Νίκου Αναστασιάδη

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ

Παρασκευή, 7 Φεβρουαρίου 2014

 

 

 

 

Α. Σαμαράς: Καλωσορίζουμε και πάλι στην Αθήνα το φίλο Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, τον Νίκο Αναστασιάδη. Με τον Πρόεδρο- θα δει, άλλωστε, και τον κ. Βενιζέλο- είχαμε μια ενδελεχή συζήτηση για τις τελευταίες εξελίξεις και για τις προοπτικές επίλυσης του Κυπριακού και ειδικότερα για το ζήτημα της επανεκκίνησης των διαπραγματεύσεων των δυο κοινοτήτων υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών.

 

Ο Πρόεδρος Αναστασιάδης έχει καταστήσει σαφές ότι κάτι τέτοιο προϋποθέτει συμφωνία επί ενός κοινού ανακοινωθέντος, το οποίο θα επαναβεβαιώνει την βάση των διαπραγματεύσεων, όπως αυτή προσδιορίζεται από τις αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών και την ιδιότητα πάντοτε της Κύπρου ως κράτος-μέλος της Ενωμένης Ευρώπης.

 

Από πλευράς μου, θα ήθελα, Πρόεδρε, να επαναλάβω ότι το Κυπριακό αποτελεί το κορυφαίο Εθνικό θέμα της εξωτερικής πολιτικής της Ελλάδος. Και ότι ο θεμέλιος λίθος της πολιτικής μας στο Κυπριακό είναι η διαρκής διαβούλευση και ο συντονισμός με την Κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας. Κοινός μας στόχος είναι ο τερματισμός της παράνομης Τουρκικής κατοχής και η εξεύρεση μιας συνολικής, συμπεφωνημένης, δίκαιης, βιώσιμης και λειτουργικής λύσης, που θα διασφαλίζει πλήρως τη μία και αδιαίρετη κυριαρχία, μία διεθνή προσωπικότητα και μία ιθαγένεια της επανενωμένης Κύπρου, την ιδιότητά της ως κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της ζώνης του Ευρώ και την εφαρμογή του κοινοτικού κεκτημένου σε ολόκληρη την Κυπριακή επικράτεια.

 

Στο τραπέζι των συνομιλιών θα κάτσουν οι Ελληνοκύπριοι και οι Τουρκοκύπριοι, οι οποίοι έχουν και την ευθύνη να οδηγήσουν τη διαπραγμάτευση σε μια τελική λύση.

 

Πρέπει να αντλήσουμε, βέβαια, και διδάγματα από πρόσφατες- μέχρι και πολύ πρόσφατες- φάσεις της πορείας του Κυπριακού και να διαφυλάξουμε τις προϋποθέσεις της ευρύτατης Εθνικής συναίνεσης. Σε κάθε περίπτωση, μια τέτοια λύση θα πρέπει να γίνει δεκτή μέσω δημοψηφίσματος και συγκεκριμένα μεταξύ δυο ταυτοχρόνων δημοψηφισμάτων στα οποία θα μετάσχουν τα νόμιμα μέλη των δυο κοινοτήτων.

 

Η Ελλάδα, κ. Πρόεδρε, θα συνεχίσει να στηρίζει τις προσπάθειες που καταβάλλετε, τόσο επί της διαδικασίας όσο και επί της ουσίας του Κυπριακού.

 

Θέλω, τέλος, να επαναλάβω- και το θεωρώ σημαντικό- ότι η Ελλάδα θα συνεχίσει να στηρίζει απόλυτα την Κυπριακή Δημοκρατία κατά την άσκηση των κυριαρχικών της δικαιωμάτων στην Αποκλειστική της Οικονομική Ζώνη. Τα δικαιώματα αυτά πηγάζουν από το Διεθνές δίκαιο, αναγνωρίζονται από το σύνολο της διεθνούς κοινότητας με την εξαίρεση της Τουρκίας, η οποία δυστυχώς εμμένει σε απαράδεκτες- και να είστε βέβαιος εν τέλει- μάταιες τακτικές κλιμάκωσης  της έντασης και της επιβολής  νέων δεδομένων.  Άλλη μια φορά καλώς ήρθατε και σας ευχαριστούμε πολύ.

 

Ν. Αναστασιάδης: Θα ήθελα πριν και πάνω από όλα να ευχαριστήσω θερμότατα τον  Πρωθυπουργό και τον υπουργό Εξωτερικών για την άμεση ανταπόκριση στο αίτημα να πραγματοποιηθεί η σημερινή συνάντηση. Μια συνάντηση που στόχο είχε να ενημερωθεί  πλήρως και απόλυτα η Ελληνική Κυβέρνηση, ο Πρωθυπουργός, ο υπουργός Εξωτερικών, οι συνεργάτες τους  για την προσπάθεια τη μεγάλη που καταβάλλουμε να επιτύχουμε ένα ουσιαστικού περιεχομένου κοινό ανακοινωθέν, το οποίο θα δημιουργήσει τις προοπτικές και προϋποθέσεις, έτσι ώστε μπαίνοντας σε ένα ουσιαστικό και παραγωγικό διάλογο, να υπάρχει προοπτική να καταλήξουμε σε μια λύση που θα είναι βιώσιμη, διαρκής, λειτουργική, θα διασφαλίζει την παρουσία μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά το πιο σημαντικό: θα εξασφαλίζει ανθρώπινα δικαιώματα και την υλοποίηση του Ευρωπαϊκού κεκτημένου εις όλη την επικράτεια της Κυπριακής Δημοκρατίας.

 

Θα πρέπει να πω ότι από τις μέχρι στιγμής διεργασίες, ενδέχεται σύντομα να καταλήξουμε σε αυτό το κοινό ανακοινωθέν, το οποίο θα πρέπει να πω διασφαλίζει τις σημαντικές αρχές  και βάση για τη λύση. Θεμελιακές, όπως είναι η μια κυριαρχία, η μια διεθνής προσωπικότητα, η μια ιθαγένεια, αλλά ταυτόχρονα και η υλοποίηση  και η εφαρμογή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων  για όλους τους Κυπρίους και ιδιαίτερα η επέκταση και εφαρμογή του Ευρωπαϊκού κεκτημένου.

 

Βρισκόμαστε σε μια  κοινή πορεία με την Ελληνική Κυβέρνηση. Πιστεύω ότι  η δική μας συνεργασία θα δημιουργήσει και τις προοπτικές της Εθνικής συνεννόησης, που είναι απαραίτητες  προκειμένου να πάμε μπροστά.

 

Αυτό που θέλω να πω είναι ότι τα πιο δύσκολα είναι αυτά που ακολουθούν. Το κοινό ανακοινωθέν  δεν αποτελεί τη λύση του Κυπριακού, αλλά θέτει τις παραμέτρους μέσα στις οποίες θα πρέπει να κινηθούνε οι δυο κοινότητες, αλλά και η Τουρκία προκειμένου να επιτύχουμε μια λύση που θα γίνεται αποδεκτή και από τους Ελληνοκύπριους, χωρίς να παραγνωρίζει τα δικαιώματα των Τουρκοκυπρίων. Ευχαριστώ, καλημέρα.