Ομιλία του Πρωθυπουργού κ. Αντώνη Σαμαρά για τον «Απολογισμό της Ελληνικής Προεδρίας στο Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης», 51η Διάσκεψη Επιτροπών Ευρωπαϊκών Υποθέσεων Κοινοβουλίων κρατών-μελών Ε.Ε.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ

Δευτέρα, 16 Ιουνίου 2014

 

 

 

 

 

Φίλες και φίλοι,

 

Η Ελλάδα ανέλαβε την Προεδρία του Συμβουλίου σε δύσκολες περιστάσεις. Δύσκολες για την ίδια, αφού μόλις τώρα συνέρχεται από τη χειρότερη κρίση των τελευταίων δεκαετιών. Αλλά και δύσκολες συνολικά για την Ευρωπαϊκή Ένωση, που αντιμετώπιζε τη μεγαλύτερη πρόκληση από τη δημιουργία της: Τη χρηματοπιστωτική κρίση που κλόνισε τις βεβαιότητες των Ευρωπαίων πολιτών και δημιούργησε, προς στιγμήν, αμφιβολίες ακόμα και για την ίδια την Ένωση.

 

Πρώτος μας στόχος υπήρξε να ανταποκριθούμε στις πιεστικές ανάγκες των Ευρωπαίων πολιτών. Κι ύστερα να αποκαταστήσουμε, όσο είναι δυνατόν, μέσα από τα προβλήματα που μόλις, άλλωστε, ακούστηκαν, την αξιοπιστία της ΕΕ απέναντι στον Ευρωπαίο πολίτη και την ικανότητά της να παράγει αποτελέσματα σε κρίσιμες περιστάσεις.

 

Μόνο έτσι η κρίση τελικά σε δυναμώνει. Όταν ο κόσμος, παρά τις αμφιβολίες, παρά τις δοκιμασίες του, μαθαίνει να εμπιστεύεται τις ηγεσίες του. Κι όταν βλέπει οι αλλαγές που γίνονται, να επιτρέπουν ξανά την ανάπτυξη, να θωρακίζουν την κοινωνική συνοχή, να διορθώνουν τα σφάλματα του χθες, για να γεννήσουν ξανά την Ελπίδα.

 

Κατά την διάρκεια της Ελληνικής Προεδρίας, ολοκληρώθηκαν πολιτικά 67 νομοθετικά κείμενα! Και επιτεύχθηκε πολιτική συναίνεση σε επίπεδο Συμβουλίου σε αρκετά ακόμα, τα οποία θα κληθεί η Ιταλία να διαπραγματευτεί με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Επιπλέον, σημαντικά πολιτικά κείμενα σχετικά με την ασφάλεια και την ευημερία των Ευρωπαίων πολιτών τέθηκαν σε διαπραγμάτευση, συμφωνήθηκαν και υιοθετήθηκαν.

 

Έτσι οι προτεραιότητες της Ελληνικής Προεδρίας κάλυψαν ουσιαστικά όλα τα φλέγοντα ζητήματα που  απασχολούν σήμερα τον Ευρωπαίο πολίτη:

 

Την αντιμετώπιση των «κατασκευαστικών ελλειμμάτων» του ευρώ, όπως προέκυψαν από την  τελευταία κρίση. Με στόχο πλέον την εμβάθυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και με προτεραιότητα την εμβάθυνση της ίδιας της ΟΝΕ. Κεντρικό ρόλο εδώ – συμβολικά και ουσιαστικά – είχε η προώθηση της Τραπεζικής Ένωσης…

 

Την ανάσχεση μετά της ύφεσης και την αντιμετώπιση της ανεργίας, που καίρια έχουν πλήξει την κοινωνική συνοχή στην Ευρώπη. Και εδώ προωθήσαμε εκείνες τις πολιτικές και εκείνες τις παρεμβάσεις  που ενισχύουν μακροχρόνια την ανάπτυξη, δημιουργούν θέσεις εργασίας άμεσα και μεσοπρόθεσμα και ανακουφίζουν βραχυχρόνια τις στρατιές των ανέργων. Και κυρίως των νέων ανθρώπων…

 

Την έμφαση στην μετανάστευση, τα σύνορα, την προστασία των συνόρων και την κινητικότητα. Με απώτερη προοπτική την ολοκλήρωση του Χώρου Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης. Κι εδώ κάνουμε και τα δύο: οικοδομούμε το μακροχρόνιο όραμα του ενιαίου χώρου της Ευρώπης, αλλά δεν παραβλέπουμε και τα άμεσα προβλήματα που δημιουργεί η παράνομη μετανάστευση, ιδιαίτερα σε εκείνες τις χώρες που, λόγω της θέσης τους, υφίστανται και τη μεγαλύτερη πίεση.

 

Παράλληλα, φίλες και φίλοι, η Προεδρία ανέδειξε, ως «οριζόντιο ζήτημα», τις Θαλάσσιες Πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης: Εδώ στόχος ήταν να αξιοποιηθεί στο έπακρο η δυνατότητα που προσφέρει η Θάλασσα για την ανάπτυξη και την δημιουργία θέσεων εργασίας. Άλλωστε η θάλασσα – και ιδιαίτερα η Μεσόγειος – υπήρξε η ιστορική κοιτίδα και του Ευρωπαϊκού Πολιτισμού. Αλλά μπορεί να δώσει και λύσεις σε πολλά σημερινά μας προβλήματα.

 

Για να γίνω, λοιπόν, πιο συγκεκριμένος:

 

Πρώτον, όσον αφορά στην κάλυψη των «κατασκευαστικών – όπως είπα – αδυναμιών» της ΟΝΕ, η Ελληνική Προεδρία ολοκλήρωσε πολιτικά τον Κανονισμό για τον Ενιαίο Μηχανισμό Εξυγίανσης (SRM). Η εξέλιξη αυτή, σε συνδυασμό με τη Διακυβερνητική Συμφωνία για το Ενιαίο Ταμείο Εξυγίανσης (SRF), αποτελούν το μεγάλο και καταλυτικό βήμα προς την ολοκλήρωση της Τραπεζικής Ένωσης! Αυτά όλα, πριν από λίγα χρόνια, δεν υπήρχαν ούτε καν «στα χαρτιά». Και τώρα γίνονται πραγματικότητα…

 

Παράλληλα, η Προεδρία μας ολοκλήρωσε έναν σημαντικό αριθμό «φακέλων» στον τομέα της αγοράς χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, για να ενισχυθεί η ασφάλεια και η διαφάνεια του συστήματος, αλλά και η υπευθυνότητα σε όσους εμπλέκονται σε αυτό.

 

Αναφέρω ενδεικτικά:

 

την Οδηγία και τον Κανονισμό για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων,

 

την Οδηγία για τη συγκρισιμότητα των προμηθειών των καταθετικών λογαριασμών,

 

τον Κανονισμό για τα βασικά ενημερωτικά έγγραφα σχετικά με τις δέσμες των επενδυτικών προϊόντων για ιδιώτες επενδυτές

 

και τους νέους ευρωπαϊκούς κανόνες για τους οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες.

 

Δεύτερον, η Ελληνική Προεδρία προώθησε, με συγκεκριμένους στόχους και χειροπιαστά αποτελέσματα, μέτρα για την ανταγωνιστικότητα της Ευρωπαϊκής οικονομίας. Με απώτερο σκοπό, πάντοτε, την τόνωση της απασχόλησης και την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής.

 

Αυτά τα μέτρα περιλαμβάνουν:

 

Πρώτον, την ομόφωνη έγκριση του νομοθετικού πακέτου ιδίων πόρων (τα «on resources»), που θα διασφαλίσει τη σταθερή χρηματοδότηση των ευρωπαϊκών πολιτικών στο πλαίσιο των «Financial Perspectives» (του Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου),

 

Δεύτερον, τη συμφωνία για την χρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Θάλασσας και Αλιείας, γεγονός που διασφαλίζει την απρόσκοπτη χρηματοδότηση της νέας Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής της Ένωσης,

 

Τρίτον, την υιοθέτηση νομοθετικών πράξεων όπως:

  • ο Κανονισμός για την ηλεκτρονική ταυτοποίηση και τις υπηρεσίες εμπιστοσύνης για τις ηλεκτρονικές συναλλαγές στην εσωτερική αγορά (e-idas), ο κανονισμός που θα διασφαλίσει αξιόπιστες και φιλικές προς τον χρήστη ηλεκτρονικές συναλλαγές μεταξύ των επιχειρήσεων, των πολιτών και των δημοσίων υπηρεσιών (το e-business και το e-commerce),
  • η Οδηγία για την απόσπαση εργαζομένων, που βελτιώνει τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς, και διασφαλίζει παράλληλα το σεβασμό των δικαιωμάτων με την καταπολέμηση του «κοινωνικού ντάμπινγκ» καθώς και της αδήλωτης εργασίας,
  • η Οδηγία για την ηλεκτρονική τιμολόγηση δημοσίων προμηθειών, που θα μειώσει τα εμπόδια εισόδου στην αγορά, ειδικά για αυτό που μας ενδιαφέρει περισσότερο από όλα, τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, και
  • η Οδηγία για τη δημοσιοποίηση μη χρηματοοικονομικών πληροφοριών από συγκεκριμένες ευρωπαϊκές επιχειρήσεις, που συμβάλλει στην καταπολέμηση της φοροδιαφυγής.

 

Παράλληλα, πετύχαμε τη συμφωνία για τη συμμετοχή της ΕΕ στην αύξηση του κεφαλαίου του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων, πράγμα πολυσήμαντο, μια που, πραγματικά θα ενισχύσει τη χρηματοδοτική δυνατότητα του Ταμείου, με απώτερο στόχο την βελτίωση – το επαναλαμβάνω και πάλι -της πρόσβασης κυρίως των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, που μας απασχολούν περισσότερο από όλες, στην χρηματοδότηση της Ευρώπης.

 

Σημαντικοί φάκελοι ολοκληρώθηκαν και στο πεδίο των επενδύσεων, όπως είναι το «πακέτο καινοτομίας», που εισάγει μια νέα γενιά συμπράξεων δημοσίου και ιδιωτικού τομέα για έργα μεγάλης κλίμακας, γεγονός που θα αναζωογονήσει την απασχόληση στην Ευρώπη.

 

Στον τομέα των τηλεπικοινωνιών και των υποδομών, υιοθετήθηκαν δύο πολύ σημαντικές Οδηγίες:

 

Πρώτον, η μία αποσκοπεί στη μείωση του κόστους εγκατάστασης δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών υψηλών ταχυτήτων.

 

Και δεύτερον, η άλλη ρυθμίζει την ανάπτυξη υποδομών εναλλακτικών καυσίμων.

 

Και οι δύο οδηγίες αναδεικνύουν την καινοτομία και εμπεδώνουν την επένδυση στην ολοκλήρωση των υποδομών σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ενώ θα έχουν πολλαπλασιαστικά οφέλη στην ανάπτυξη και στη δημιουργία θέσεων εργασίας, ειδικά στις μικρότερες επιχειρήσεις στην Ευρώπη.

 

Όλα αυτά  – φίλες και φίλοι – είναι μικρές ή μεγαλύτερες ψηφίδες, σε ένα μεγάλο «πάζλ» που αναδεικνύει την εικόνα της επιχειρηματικότητας, της ανταγωνιστικότητας, της έρευνας και της καινοτομίας στον ευρωπαϊκό χώρο. Προηγούμενες προεδρίες έβαλαν και εκείνες τις δικές τους ψηφίδες. Επόμενες προεδρίες θα συμπληρώσουν ό,τι απομένει. Αλλά οφείλω να πω ότι ,η Ελληνική Προεδρία έβαλε πολλές κρίσιμες ψηφίδες στη θέση τους. Και τώρα η εικόνα αρχίζει να φαίνεται, η εικόνα της Ελπίδας και της Προοπτικής, για μιαν Ευρώπη ανταγωνιστική σε παγκόσμια κλίμακα για τις δεκαετίες που έρχονται…

 

Τρίτον, η διαχείριση των μεταναστευτικών ροών και ιδιαιτέρως των αυξανόμενων κυμάτων παράνομης μετανάστευσης, υπήρξε μία από τις πιο μεγάλες προκλήσεις που κλήθηκε να αντιμετωπίσει η Ελληνική προεδρία. Τώρα, το ξέρουμε όλοι και το καταλαβαίνουμε όλοι: η μετανάστευση, ιδιαίτερα η παράνομη μετανάστευση, δεν αποτελεί πρόβλημα μόνο των χωρών του Νότου. Αφορά όλες τις χώρες μέλη. Έχει πανευρωπαϊκό χαρακτήρα! Γιατί οι επιπτώσεις στην οικονομική ανάπτυξη και την κοινωνική συνοχή γίνονται αισθητές από όλους. Μας αφορά όλους. Και μπορούμε να τις αντιμετωπίσουμε αποτελεσματικά μόνο αν είμαστε ενωμένοι! Μόνον όλοι μαζί…

 

Σημαντική επιτυχία, θα έλεγα, στο πεδίο αυτό συνιστούν:

 

Πρώτον, η αναθεώρηση του καταλόγου των τρίτων χωρών, οι υπήκοοι των οποίων υπόκεινται στην υποχρέωση θεώρησης για τη διέλευση των εξωτερικών συνόρων της Ένωσης.

 

Και δεύτερον, οι οδηγίες για τις συνθήκες εισδοχής και παραμονής των υπηκόων τρίτων χωρών, στο πλαίσιο της ενδο-επιχειρησιακής μετακίνησης και με σκοπό την εποχική απασχόληση.

 

Η Ελληνική Προεδρία πέτυχε, επίσης, την υιοθέτηση του Κανονισμού για την επιτήρηση των εξωτερικών θαλασσίων συνόρων της Ένωσης, μιλάω δηλαδή για το πλαίσιο της επιχειρησιακής συνεργασίας που συντονίζεται από την FRONTEX. Πρόκειται για ένα πολύ σημαντικό βήμα ύστερα από διαπραγματεύσεις που είχαν κρατήσει χρόνια.

 

Ωστόσο, θα έλεγα ότι κορυφαία επιτυχία της Ελληνικής Προεδρίας ήταν ο καθορισμός των Στρατηγικών Κατευθυντήριων Γραμμών για τον νέο νομοθετικό και επιχειρησιακό σχεδιασμό στον τομέα Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (εκείνο που ονομάζουμε Post-Stockholm).

 

Το νέο κείμενο επανατοποθετεί στο επίκεντρο την αρχή της Αλληλεγγύης! Και την εξειδικεύει πρακτικά στους τομείς του ασύλου, καθώς και της διαχείρισης συνόρων και μεταναστευτικών ροών. Εντάσσει, επίσης, τη μετανάστευση στο πλαίσιο της εξωτερικής πολιτικής της Ένωσης, διασυνδέοντάς την με την αναπτυξιακή συνεργασία και τη συνεργασία με τρίτες χώρες.

 

Εισάγει την αρχή της θετικής «αιρεσιμότητας» (το conditionality) στην συνεργασία της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τρίτες χώρες, ενώ περιλαμβάνει την ανάπτυξη αποτελεσματικών πολιτικών επαναπατρισμού, σε συνδυασμό με την πολιτική θεωρήσεων και επανεισδοχής.

 

Με άλλα λόγια, δεν αντιδρούμε παθητικά στα προβλήματα. Προχωράμε και τα λύνουμε!

 

Δεν αντιμετωπίζουμε μόνο, από εδώ και στο εξής, αρνητικά τις επιπτώσεις. Αντιμετωπίζουμε και τα προβλήματα που ήδη έχουν συσσωρευτεί από τα προηγούμενα χρόνια.

 

Ο ομαλός επαναπατρισμός μεγάλου αριθμού παράνομων μεταναστών που έχουν ήδη περάσει τα ευρωπαϊκά σύνορα χωρίς να δικαιούνται άσυλο, αλλά και η εξάρθρωση των εγκληματικών κυκλωμάτων που τους προωθούν και που τους εκμεταλλεύονται, είναι οι μεγάλες προτεραιότητες από δω και στο εξής. Και τώρα μπορούμε και πρέπει να δώσουμε λύσεις και σε αυτά τα προβλήματα.

 

Επιτρέψτε μου εκτός κειμένου να σας πω ότι στη δική μου Περιφέρεια, εκεί που εκλέγομαι, από το 1977, όταν πρωτομπήκα στο Κοινοβούλιο, τελευταία διαπίστωσα ότι σ’ ένα από εκείνα τα φρικτά σκηνικά που ζούμε, όπου ξετυλίγεται μπροστά στα μάτια του καθενός το δράμα μιας βάρκας ανθρώπων οι οποίοι έρχονται παράνομα, οι συγκεκριμένοι από το Αφγανιστάν, περίπου διακόσιοι, αντιλήφθηκα προσωπικά ότι το κάθε κεφάλι που ήταν μέσα σε αυτή τη βάρκα, σε αυτό το δράμα, είχε πληρώσει 2.500 δολάρια στο Αφγανιστάν σε κάποιον διακινητή. Όπως πάντα, βάζουν κάποια γυναίκα έγκυο μπροστά, λίγα παιδιά, για να φαίνεται ότι είναι ανάγκη αμέσως να υπάρξει πρόνοια, λες και δεν θα υπήρχε διαφορετικά. Υπάρχει, λοιπόν, κάποιος διακινητής σε κάποιο παράνομο κύκλωμα ο οποίος αφού ρίξει αυτούς τους ανθρώπους βορά στην τύχη τελικά, στα κύματα της θάλασσας, στη θάλασσα μέσα, έχει βγάλει λεφτά, είναι πλούσιος και δεν τον νοιάζει από εκεί και πέρα η ζωή αυτών των ανθρώπων. Πρέπει ασφαλώς να σώσουμε αυτές τις ψυχές, πρώτον, αλλά πρέπει ταυτόχρονα ως Ευρώπη επιτέλους να συντονιστούμε, για να μπορέσουμε να συλλάβουμε αυτούς τους παράνομους διακινητές του ανθρώπινου πόνου. Και σε αυτό μέχρι στιγμής έχουν γίνει ελάχιστα πράγματα. Και θα πρέπει εδώ να υπάρχει σαφής συντονισμός μεταξύ όλων των χωρών μας, για να μπορέσουμε αυτούς τους ανθρώπους να τους εντοπίσουμε, να τους συλλάβουμε, και να καταλάβουν ότι δεν μπορούν να συνεχίζουν να παίζουν αυτό το παιχνίδι του τρόμου και της δυστυχίας. Το θεωρώ πολυσήμαντο και θεωρώ ότι πρέπει να ακουμπήσει τον καθένα από εμάς.

 

Τέταρτον, βασική ιδέα, φίλες και φίλοι, της θαλάσσιας θεματικής της Ελληνικής προεδρίας είναι να επαναπροσδιορίσουμε τη σχέση της Ευρώπης με τη θάλασσα. Και να συμπεριλάβουμε στις θαλάσσιες πολιτικές με ολοκληρωμένο τρόπο, όλες τις διαστάσεις της οικονομικής Ανάπτυξης, τις Ενεργειακές διαστάσεις, αλλά και τις διαστάσεις Ασφάλειας.

 

Εδώ εξέλιξη-κλειδί αποτελεί η Ευρωπαϊκή Στρατηγική Θαλάσσιας Ασφάλειας, που αναμένεται να υιοθετηθεί τον Ιούνιο, αυτόν εδώ το μήνα, του 2014. Είναι η πρώτη φορά που η ΕΕ αρθρώνει μία συνολική, δια-τομεακή στρατηγική: Με απώτερο στόχο την αποτελεσματικότερη θωράκιση της ασφάλειας, συμπεριλαμβανομένης, επαναλαμβάνω, και της ενεργειακής ασφάλειας. Και την αποδοτικότερη προώθηση των οικονομικών συμφερόντων των κρατών-μελών στη Θάλασσα.

 

Η Στρατηγική αυτή θα ορίζει με σαφήνεια τα στρατηγικά συμφέροντα και τις απειλές στον παγκόσμιο θαλάσσιο χώρο και θα αξιοποιεί στο έπακρο τις ήδη υπάρχουσες δομές και τα μέσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με αποτέλεσμα την εξοικονόμηση πόρων και τη μείωση της γραφειοκρατίας.

 

Και, τέλος, μεγάλο ζητούμενο από την ολοκληρωμένη Στρατηγική της Ευρώπης για τη θάλασσα, είναι τα κράτη μέλη να ενθαρρυνθούν να αναπτύξουν τους πλουτοπαραγωγικούς πόρους, ιδιαίτερα τους ενεργειακούς, που έχουν στους θαλάσσιους χώρους τους.

 

Πέραν αυτού, επετεύχθη συμφωνία επί της Οδηγίας για τον Θαλάσσιο Χωροταξικό σχεδιασμό. Πρόκειται για μία εξέλιξη από την οποία θα προκύψουν ουσιαστικά και θετικά οφέλη για τον τουρισμό και το περιβάλλον. Επιπλέον, υιοθετήθηκε Κανονισμός για τη χρηματοδότηση της δράσης της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Θαλάσσιας Ασφάλειας το διάστημα 2014-2020, με αποτέλεσμα να εξασφαλιστούν τα απαιτούμενα χρηματικά ποσά για την υλοποίηση του έργου της Υπηρεσίας στην προστασία του θαλασσίου περιβάλλοντος.

 

Σε θεσμικό επίπεδο, σημαντικό, επίσης, επίτευγμα της Ελληνικής Προεδρίας είναι η υιοθέτηση του Κανονισμού για το καθεστώς και τη χρηματοδότηση των ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων και των ευρωπαϊκών πολιτικών ιδρυμάτων. Ο νέος αυτός Κανονισμός θα οδηγήσει σε σοβαρή ποιοτική αναβάθμιση της αντιπροσωπευτικής δημοκρατίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο, μέσω της ανάδειξης πραγματικά ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων, ώστε να γεφυρωθεί το χάσμα που υπάρχει σήμερα, ανάμεσα στις εθνικές κοινωνίες και την ευρωπαϊκή πολιτική σκηνή.

 

Και τέλος, φίλες και φίλοι, η αλληλεγγύη αποτελεί θεμελιώδη αρχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ελληνική Προεδρία ανέδειξε τη σημασία αυτής της αρχής με συγκεκριμένες πράξεις:

 

Με τους νέους κανόνες για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλληλεγγύης, που θα επιτρέψουν την ταχύτερη αντίδραση σε περίπτωση φυσικών καταστροφών, με την Απόφαση για την εφαρμογή της Ρήτρας Αλληλεγγύης από την Ένωση, που θα επιτρέψει στα κράτη- μέλη να δράσουν από κοινού και να παράσχουν βοήθεια στο οποιοδήποτε κράτος μέλος θα βρεθεί στην ανάγκη να επικαλεστεί μελλοντικά τη Ρήτρα Αλληλεγγύης σε περιπτώσεις τρομοκρατικής επίθεσης, αλλά και σε περιπτώσεις καταστροφών, φυσικών ή ανθρωπογενών.

 

Η αλληλεγγύη είναι μια ωραία λέξη. Αλλά δεν είναι μόνο λέξη!

 

Είναι μια αξία που δοκιμάζεται σε έκτακτες περιστάσεις. Και τώρα πια είμαστε έτοιμοι να αποδείξουμε ότι η Ενωμένη Ευρώπη είναι, μεταξύ πολλών άλλων, ο χώρος όπου αυτή η Αλληλεγγύη μπορεί να γίνει πραγματικότητα.

 

Αυτός θα σας έλεγα ότι είναι ένας σύντομος απολογισμός της Ελληνικής Προεδρίας. Σε πολλά σημεία συνεχίσαμε την πολύ καλή δουλειά που είχε γίνει από προηγούμενες προεδρίες. Σε κάποια άλλα σημεία ξεκινήσαμε πολιτικές που περιμένουμε να συνεχιστούν και να ολοκληρωθούν από τις επόμενες προεδρίες. Η Ευρώπη, συνολικά, άντεξε τις προκλήσεις και βγαίνει ισχυρότερη. Ασφαλώς, αυτό αποδεικνύει και τη δύναμη του Ευρωπαϊκού εγχειρήματος.

 

Όπως θα σας έλεγε ότι και η Ελλάδα βγαίνει ισχυρότερη από την κρίση της. Κι αυτό αποδεικνύει τη δύναμη και την ωριμότητα του Ελληνικού λαού.

 

Απ’ όλα όσα έγιναν το τελευταίο εξάμηνο, ίσως κάποιοι αξιολογούν σημαντικότερα τα βήματα που έγιναν στην Τραπεζική Ένωση. Στην Ελλάδα αλλά και σε κάποιες άλλες χώρες του νότου, ίσως σημαντικότερα θεωρηθούν τα μέτρα για την αντιμετώπιση της παράνομης μετανάστευσης και για την ανακούφιση της ανεργίας. Πιστέψτε με ότι σε μια χώρα σαν τη δική μας, όπου η ανεργία σκαρφάλωσε τον περασμένο Σεπτέμβρη μέχρι και το 28%, με 60% στα νέα παιδιά, αντιλαμβάνεστε ότι οι δυσκολίες είναι τεράστιες. Και τα μέτρα τα οποία πάρθηκαν, για παράδειγμα εμείς χάσαμε σε αυτά τα τελευταία χρόνια το 25% του εθνικού μας εισοδήματος, αντιλαμβάνεστε ότι τα μέτρα αυτά δεν θα μπορούσαν να αποδώσουν παρά μόνο μέσα από τις τεράστιες θυσίες που έκανε ο Ελληνικός λαός και το κάθε ελληνικό σπίτι. Και ως εκ τούτου το ότι αυτή τη στιγμή και η ανεργία έχει αρχίσει να πέφτει τους τελευταίους μήνες, σιγά αλλά σταθερά, και το γεγονός ότι αναπτύσσεται ένα πλαίσιο επενδυτικό για την Ελλάδα, πολυσήμαντο, και το γεγονός ότι οι πάντες αναγνωρίζουν ότι από πλευράς δημοσιονομικής, αλλά και από πλευράς   διαρθρωτικών αλλαγών έχουμε πετύχει τεράστια επιτεύγματα σε αυτές τις δύσκολες ώρες, είναι κάτι το οποίο μας οπλίζει με αισιοδοξία για το αύριο. Βγαίνει, λοιπόν, πράγματι και η Ελλάδα ισχυρότερη από αυτή την κρίση.

 

Θέλω να πω ότι μακροχρόνια, ίσως από την Ελληνική Προεδρία η σημαντικότερη συμβολή της να είναι εκείνη που αποδεικνύει τη «στροφή στη θάλασσα» και την αναβάθμιση των Θαλασσίων πολιτικών στην Ευρώπη.

 

Έτσι ή αλλιώς, η Ευρώπη είναι χώρος Ελευθερίας, Δημοκρατίας και Αλληλεγγύης.

 

Είμαστε ασφαλώς ανοιχτοί στην κριτική, γιατί αυτό είναι η ουσία της Ελευθερίας.

 

Είμαστε έτοιμοι για αλλαγές και για αναθεωρήσεις πολιτικών ακόμα, γιατί αυτό είναι επίσης η ουσία της Δημοκρατίας.

 

Είμαστε πρόθυμοι να δώσουμε βοήθεια στα πλαίσια της αλληλεγγύης μας ως Ευρωπαίοι, γιατί η αυτή είναι η ουσία της Ένωσής μας. Και γιατί από την αλληλεγγύη, ένας βοηθιέται στην αρχή, αλλά όλοι κερδίζουν στο τέλος.

 

Αλλά πάνω απ’ όλα, θέλω να σας πω ότι είμαστε υπερήφανοι για την Ευρώπη! Για τη δουλειά που έγινε, για τη δουλειά που γίνεται και για τις νέες προοπτικές που δημιουργούνται. Προοπτικές ανταγωνιστικότητας και ευημερίας για όλους.

 

Η Ένωσή μας  – το πιστεύω βαθιά – είναι η δύναμή μας! Και η δυνατότητά μας να ξεπερνάμε τα προβλήματα είναι η απόδειξη πως χρησιμοποιούμε τη δύναμη αυτή σοφά.

 

Κι ότι έτσι είμαστε άξιοι της θέσης που έχουμε σήμερα στον κόσμο, αλλά και του ρόλου που συνεχίζουμε να διεκδικούμε.

 

Σας ευχαριστώ θερμά και χαίρομαι και πάλι που σας βλέπω στην Ελλάδα. Να είστε καλά.