Συνάντηση του πρωθυπουργού Α. Τσίπρα με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Μ. Σούλτς

Ο Πρωθυπουργός συναντήθηκε με τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Μάρτιν Σούλτς. Αντικείμενο της μεταξύ τους συζήτησης ήταν η συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις διαδικασίες αξιολόγησης του ελληνικού προγράμματος. Επίσης παρουσιάστηκαν οι ελληνικές θέσεις σε σχέση με το Προσφυγικό. Στο πλαίσιο αυτό τονίστηκε και από τις δύο πλευρές η ανάγκη μεγαλύτερης οικονομικής στήριξης των χωρών πρώτης υποδοχής προσφύγων, καθώς και η συγκρότηση ενός βιώσιμου μηχανισμού επανεγκατάστασης προσφύγων.