Συνάντηση του Πρωθυπουργού με τον Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κ. Γ. Κατάινεν

_ABP9346Ο Πρωθυπουργός, Αλέξης Τσίπρας, υποδέχθηκε σήμερα στο Μέγαρο Μαξίμου τον Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αρμόδιο για Απασχόληση, Ανάπτυξη, Επενδύσεις και Ανταγωνιστικότητα, κ. Γίρκι Κατάινεν, με τον οποίον και συζήτησαν την αναπτυξιακή προοπτική της ελληνικής οικονομίας και τα διαθέσιμα επενδυτικά εργαλεία προς το σκοπό αυτό.

Ο Πρωθυπουργός τόνισε πώς έπειτα από μια μακρά περίοδο μέτρων λιτότητας, η έμφαση τώρα πρέπει να δοθεί στην ανάπτυξη, τις επενδύσεις και την απασχόληση, η ώθηση των οποίων θα συμβάλλει καταλυτικά στην επίτευξη και υπέρβαση των δημοσιονομικών στόχων.

Συζητήθηκαν ζητήματα επενδύσεων, η ένταξη ελληνικών επενδυτικών σχεδίων και επιχειρήσεων στα προγράμματα χρηματοδότησης από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων (EFSI), καθώς και η δυνατότητα συγχρηματοδότησής τους από τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων.

Σε αυτό το πλαίσιο έχουν επιλεγεί 42 έργα μέσω των οποίων 5,4 δισ. ευρώ θα εισρεύσουν το επόμενο διάστημα στην ελληνική οικονομία, και ειδικότερα στους τομείς της ενέργειας, των υποδομών και μεταφορών, του τουρισμού, των νέων τεχνολογιών και της έρευνας, και της βιομηχανίας.

Παράλληλα, ο Πρωθυπουργός ενημέρωσε τον Αντιπρόεδρο της Επιτροπής σχετικά με τις θετικές επιδόσεις της ελληνικής οικονομίας το 2015 και του παρέδωσε σχετικό ενημερωτικό φάκελο.