Διακήρυξη της Μαδρίτης της Συνόδου των Νότιων Χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης

1. Εμείς, οι Αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων της Κύπρου, της Γαλλίας, της Ελλάδας, της Ιταλίας, της Μάλτας, της Πορτογαλίας και της Ισπανίας, συναντηθήκαμε στη Μαδρίτη για την 3η Σύνοδο Κορυφής των χωρών του Νότου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 10 Απριλίου 2017.

Σε συνέχεια της 1ης Συνόδου Κορυφής που πραγματοποιήθηκε στις 9 Σεπτεμβρίου 2016 στην Αθήνα, και της 2ης Συνόδου Κορυφής στη Λισαβόνα στις 28 Ιανουαρίου 2017, συναντηθήκαμε εκ νέου, αυτή τη φορά στη Μαδρίτη, με σκοπό να επιβεβαιώσουμε τη δέσμευσή μας να συνεργαστούμε για μια ισχυρή και ενωμένη Ευρωπαϊκή Ένωση. Μαζί, θα θέλαμε να αναλογιστούμε το κοινό μας έργο και να συμβάλουμε (συνεισφέρουμε) στην τρέχουσα συζήτηση σχετικά με το κοινό μας μέλλον. Δηλώνουμε τη δέσμευσή μας να συνεχίσουμε τη διαδικασία αυτή σε μια νέα συνάντηση στην Κύπρο.

2. Χαιρετίζουμε τα αποτελέσματα της Διάσκεψης Κορυφής της Ρώμης, στις 25 Μαρτίου. Από τη Διακήρυξη που υπεγράφη στη Ρώμη, υπογραμμίζουμε την απαρέγκλιτη προάσπιση της ενότητας δράσης της Ένωσης, των θεσμικών της οργάνων, των κοινών αξιών -της ελευθερίας, της δημοκρατίας, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της αλληλεγγύης και του κράτους δικαίου και τη στήριξη του συστήματός μας για την κοινωνική προστασία και πρόνοια. Υποστηρίζουμε πλήρως την ατζέντα που περιλαμβάνεται στη διακήρυξη της Ρώμης, και τις προτεραιότητές της: μια ασφαλή και προστατευμένη Ευρώπη, μια ευημερούσα και βιώσιμη Ευρώπη, μια κοινωνική Ευρώπη και μια ισχυρότερη Ευρώπη στη διεθνή σκηνή. Όπως αναφέρεται στη διακήρυξη, επαναλαμβάνουμε τη δέσμευσή μας για συνεργασία στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και μεταξύ των θεσμικών μας οργάνων για την υλοποίηση της παραπάνω ατζέντας.

3. Στο πλαίσιο της συζήτησης για το μέλλον της Ένωσης, η Λευκή Βίβλος της Επιτροπής αποτελεί πολύτιμη συμβολή. Αναμένουμε από την Επιτροπή να παρουσιάσει τα έγγραφα προβληματισμού, όπως ανακοινώθηκε, στη Λευκή Βίβλο. Τα εν λόγω έγγραφα πρέπει να συμβάλουν (συνεισφέρουν) στη συζήτηση σχετικά με τις εναλλακτικές δυνατότητες που βρίσκονται μπροστά μας, καθώς οδεύουμε μαζί προς τα εμπρός στη διαδικασία ολοκλήρωσης.

4. Επιβεβαιώνουμε εκ νέου τη δήλωση στην οποία προέβη το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στις 29 Μαρτίου 2017, αφού το Ηνωμένο Βασίλειο γνωστοποίησε την πρόθεσή του να αποχωρήσει από την Ένωση. Εκφράζουμε τη λύπη μας για την απόφαση του Ηνωμένου Βασιλείου, αλλά σεβόμαστε τη βούλησή του. Ενόψει της επικείμενης έναρξης των διαπραγματεύσεων, τονίζουμε τη σημασία των κοινών αρχών επί των οποίων συμφώνησαν οι 27 κατά των Διακηρύξεων της 29ης Ιουνίου 2016 και της 15ης Δεκεμβρίου 2016. Επιβεβαιώνουμε εκ νέου τη σημασία της διατήρησης της ενότητας των 27 και τη διαφύλαξη των συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις διαπραγματεύσεις, οι οποίες πρέπει να βασίζονται σε σταδιακή προσέγγιση. Επαναλαμβάνουμε τη στήριξή μας και την εμπιστοσύνη μας στον διαπραγματευτή κ. Michel Barnier. Στο μέλλον, ελπίζουμε να αποτελέσει το Ηνωμένο Βασίλειο στενό εταίρο της ΕΕ.

5. Σύμφωνα με τις διακηρύξεις της Αθήνας και της Λισαβόνας, επιβεβαιώνουμε εκ νέου τη σημασία της ενίσχυσης της συνεργασίας σε ολόκληρη τη λεκάνη της Μεσογείου και στις αφρικανικές χώρες. Επιβεβαιώνουμε ότι η μετανάστευση απαιτεί συνολική προσέγγιση. Αυτό περιλαμβάνει:

– Ενίσχυση του διαλόγου και της συνεργασίας με τις χώρες προέλευσης, διέλευσης και προορισμού της μετανάστευσης, κυρίως με χώρες της Αφρικής και της Μεσογείου, σύμφωνα με τις αρχές του κοινού σχεδίου δράσης της Βαλέτας, καθώς και με χώρες της Ασίας,

– Εντατικοποίηση της καταπολέμησης των κυκλωμάτων εμπορίας ανθρώπων και των λαθρεμπόρων,

– Προώθηση της επανεισδοχής παράτυπων (παράνομων) μεταναστών,

– Προώθηση μιας πραγματικά ευρωπαϊκής πολιτικής επιστροφής και πλήρους λειτουργικότητας του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής (FRONTEX),

– Ενίσχυση των ελέγχων στα εξωτερικά σύνορα,

– Βελτίωση της εποπτείας και της αξιοποίησης των νέων τεχνολογικών εργαλείων, όπως το σύστημα εισόδου – εξόδου και το ευρωπαϊκό σύστημα πληροφοριών και αδειοδότησης για ταξίδια στην ΕΕ και

– Διασφάλιση της διεθνούς προστασίας για τα άτομα που πληρούν τις προϋποθέσεις για τη χορήγηση ασύλου.

Η μεταναστευτική πολιτική της ΕΕ πρέπει να βασίζεται στην κοινή ευθύνη και αλληλεγγύη προς τις χώρες που πλήττονται από μεταναστευτικές πιέσεις λόγω της γεωγραφικής θέσης τους στα εξωτερικά σύνορα της Ένωσης, ιδίως όσον αφορά την εν εξελίξει μεταρρύθμιση του Κοινού Ευρωπαϊκού Συστήματος Ασύλου. Επί του παρόντος, η διαδρομή της Κεντρικής Μεσογείου δέχεται ακραίες μεταναστευτικές πιέσεις, όπως απεικονίζεται στη διακήρυξη σχετικά με τις εξωτερικές πτυχές της μετανάστευσης, που εγκρίθηκε κατά τη σύνοδο κορυφής που πραγματοποιήθηκε στη Μάλτα τον Φεβρουάριο. Μεταναστευτικές διαδρομές, όπως αυτές μέσω της Ανατολικής και Δυτικής Μεσογείου απαιτούν επίσης την πλήρη προσοχή μας. Πράγματι, η κατάσταση στην Ανατολική Μεσόγειο παραμένει ευμετάβλητη και η συνεχής, πλήρης, υποστηριζόμενη και χωρίς διακρίσεις εφαρμογή της Δήλωσης ΕΕ-Τουρκίας της 18ης Μαρτίου 2016 είναι αναγκαία.

6. Συμφωνούμε ως προς την ανάγκη για την προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης και της απασχόλησης και για τη διατήρηση και την περαιτέρω ανάπτυξη των κοινωνικών μας μοντέλων του κράτους πρόνοιας. Η οικονομική σύγκλιση μεταξύ των κρατών – μελών αξίζει μια νέα ώθηση. Καταπολέμηση της ανεργίας και ιδίως της μακροχρόνιας ανεργίας και της ανεργίας των νέων αποτελεί πολιτική προτεραιότητα για εμάς. Η εσωτερική αγορά και το ευρώ αποτελούν ισχυρά εργαλεία για την οικονομική ανάπτυξη και την κοινωνική πρόοδο. Οφείλουμε να διασφαλίσουμε ότι λειτουργούν αποτελεσματικά και ότι τα οφέλη φθάνουν σε όλους τους πολίτες.

Σε βραχυπρόθεσμο επίπεδο, σύμφωνα με την ατζέντα της Μπρατισλάβα, επαναβεβαιώνουμε τη δέσμευσή μας για ολοκλήρωση της ενιαίας αγοράς, ιδίως στον ενεργειακό και ψηφιακό τομέα·για την προώθηση της ανάπτυξης και των επενδύσεων και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας. Επαναλαμβάνουμε τη στήριξή μας στο Επενδυτικό Σχέδιο για την Ευρώπη και την επέκταση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων. Είμαστε, επίσης, πλήρως προσηλωμένοι σε μια εμπορική πολιτική ανοικτή και βασιζόμενη σε κανόνες, καθώς το ελεύθερο και δίκαιο εμπόριο αποτελεί ουσιώδη παράγοντα για την ανταγωνιστικότητα, την απασχόληση και την ευημερία.

Η κοινωνική διάσταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτεί να παραμένουν οι πολίτες στο επίκεντρο των σχεδίων ολοκλήρωσης. Για να μπορέσουν οι Ευρωπαίοι να αξιοποιήσουν στο έπακρο τα πλεονεκτήματα της ενιαίας αγοράς, θα πρέπει να ενισχυθεί η κινητικότητα της εργασίας, σε ένα πλαίσιο που να εξασφαλίζει τον πλήρη σεβασμό των κοινωνικών και εργασιακών δικαιωμάτων, καθώς και των εθνικών αρμοδιοτήτων. Για να προωθηθεί η κοινωνική σύγκλιση, μπορούν να διερευνηθούν επιλογές για την ενίσχυση του συντονισμού των συστημάτων εκπαίδευσης και κοινωνικής ασφάλισης, καθώς και για τη βελτίωση της δυνατότητας μεταφοράς των κοινωνικών επιδομάτων και δικαιωμάτων. Ένας ευρωπαϊκός πυλώνας κοινωνικών δικαιωμάτων, με βάση το ευρωπαϊκό κοινωνικό και εργασιακό κεκτημένο, μπορεί να συνεισφέρει προς το σκοπό αυτό. Η ορθή λειτουργία των εθνικών αγορών εργασίας με επαρκή επίπεδα κοινωνικής προστασίας και η ευρωπαϊκή πολιτική συνοχής διαδραματίζουν κεντρικό ρόλο για τη μείωση των ανισοτήτων και της φτώχειας και την προαγωγή της κοινωνικής ένταξης, ιδίως μέσω της δημιουργίας θέσεων απασχόλησης. Επιπλέον, οι επενδύσεις στον τομέα της εκπαίδευσης και της επαγγελματικής κατάρτισης είναι ζωτικής σημασίας για τη μείωση του κινδύνου της ανεργίας και την προετοιμασία των ευρωπαίων εργαζομένων για τις μελλοντικές προκλήσεις, κυρίως μέσω της ανάπτυξης δεξιοτήτων, ιδίως ψηφιακών δεξιοτήτων.

Περαιτέρω, θα πρέπει να σημειωθεί αποφασιστική πρόοδος σχετικά με την ολοκλήρωση της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης, σύμφωνα με τη Διακήρυξη  της Ρώμης. Ζητούμε την ταχεία ολοκλήρωση της Τραπεζικής Ένωσης, μαζί με τη δημιουργία ενός Ευρωπαϊκού Συστήματος Ασφάλισης των Καταθέσεων. Ο συντονισμός της οικονομικής πολιτικής θα πρέπει να προωθεί τη σύγκλιση, μακροπρόθεσμα, προς την περαιτέρω ολοκλήρωση, ιδίως τη δημοσιονομική ολοκλήρωση, ενώ παράλληλα να εξασφαλίζει τον πλήρη σεβασμό των εθνικών αρμοδιοτήτων, κάτι το οποίο είναι επίσης ζωτικής σημασίας για την αποτελεσματική ανάπτυξη της κοινωνικής διάστασης της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

7. Η ασφάλεια των πολιτών μας αποτελεί τη βασική μας προτεραιότητα και εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την ειρήνη και τη σταθερότητα πέρα από τα σύνορά μας. Καθοριστική σημασία έχει η συνεργασία μεταξύ των αρχών επιβολής του νόμου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και, ανάλογα με την περίπτωση, με τρίτα κράτη, ιδίως στην άμεση γειτονιά μας. Χαιρετίζουμε την άμεση έναρξη ισχύος μιας σειράς νέων κανόνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης που συμβάλλουν στην επίτευξη αυτού του στόχου, όπως η νέα Οδηγία για την Καταπολέμηση της Τρομοκρατίας, η Οδηγία για τα Πυροβόλα Όπλα, και η μεταρρύθμιση του κώδικα συνόρων του Σένγκεν, η οποία επεκτείνει τους συστηματικούς ελέγχους επίσης στους ευρωπαίους πολίτες που διέρχονται τα εξωτερικά σύνορα.

Είναι επιτακτική ανάγκη να ενισχυθούν τα μέτρα για την αναχαίτιση της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και να ανακοπεί η ροή εσόδων προς τρομοκρατικές ομάδες. Οι χώρες μας έχουν ζητήσει την ενίσχυση του διεθνούς πλαισίου για τη καταπολέμηση της παράνομης καταστροφής της πολιτιστικής κληρονομιάς, θρησκευτικών τοποθεσιών και μνημείων, και το λαθρεμπόριο πολιτιστικών αγαθών από τρομοκρατικές ομάδες κατά τη διάρκεια ένοπλων συγκρούσεων. Εκφράζουμε την ικανοποίησή μας για την πρόσφατη υιοθέτηση του ψηφίσματος 2347(2017) του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ σχετικά με το θέμα αυτό.

Οι προσπάθειες για την πρόληψη της ριζοσπαστικοποίησης πρέπει να ενισχυθούν. Ταυτόχρονα, περισσότερη και επείγουσα προσοχή θα πρέπει να δοθεί στο ζήτημα των ξένων τρομοκρατών / μαχητών, ιδίως όσων επιστρέφουν. Τα μέτρα της ΕΕ για την καταπολέμηση της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και την πρόληψη της ριζοσπαστικοποίησης πρέπει να ενισχυθούν. Τα θύματα της τρομοκρατίας αξίζουν ιδιαίτερης προσοχής από την ΕΕ. Στο πλαίσιο αυτό, καταδικάζουμε σθεναρά τις πρόσφατες τρομοκρατικές επιθέσεις στη Ρωσία, τη Σουηδία και την Αίγυπτο και εκφράζουμε την αλληλεγγύη μας προς τους λαούς τους.

8. Θέλουμε η ΕΕ να αποτελέσει πραγματικό πάροχο ασφάλειας και άμυνας, αξιόπιστη δύναμη για την αντιμετώπιση των προκλήσεων στον τομέα της ασφάλειας. Στο πλαίσιο αυτό, εκφράζουμε τη δέσμευση μας να εφαρμοσθούν πλήρως τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 15ης Δεκεμβρίου 2016 και τα συμπεράσματα του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, της 9ης Μαρτίου 2017, τα οποία αναβαθμίζουν τη στρατηγική αυτονομία της Ε.Ε. και την ικανότητά της να ενεργεί, να μετέχει όλο και περισσότερο στην προστασία της Ευρώπης και των πολιτών της, να μοιράζεται περισσότερες ευθύνες με το ΝΑΤΟ, με πλήρη σεβασμό της αυτονομίας λήψης αποφάσεων και των δύο Οργανισμών, και να ενδυναμώνει τη συνεργασία για την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας της ΚΠΑΑ (Κοινή Πολιτική Ασφάλειας και Άμυνας της ΕΕ) και την ανάπτυξη των αμυντικών δυνατοτήτων των κρατών μελών, υποστηριζόμενη από τη δημιουργία ενός Ευρωπαϊκού Ταμείου Άμυνας. Επιπλέον, η οικονομική σταθερότητα, οικονομική ανάπτυξη και η σύγκλιση που απορρέουν από τη μεταρρύθμιση της ΟΝΕ θα μπορούσαν επίσης να συμβάλουν στην ενίσχυση των ευρωπαϊκών αμυντικών δυνατοτήτων. Είμαστε πεπεισμένοι ότι η αύξηση της ανθεκτικότητας της Ευρώπης και η μετάβαση προς μια πραγματική κοινή ασφάλεια και αμυντική συνεργασία θα επιτρέψει στην Ευρώπη να συμβάλει στην ειρήνη και τη σταθερότητα στη γειτονιά της και πέρα από αυτή, ιδίως στην περιοχή της Μεσογείου και της Αφρικής, μεταξύ άλλων με την εμβάθυνση της στήριξής της στον τομέα της ανάπτυξης ικανοτήτων για την ασφάλεια και την ανάπτυξη.

9. Πιστεύουμε ότι η Ένωση για τη Μεσόγειο (ΕγΜ) διαδραματίζει κεντρικό ρόλο στην εδραίωση της ευρωμεσογειακής περιφερειακής συνεργασίας, ως έκφραση της κοινής ευθύνης κατά τη διαχείριση της κοινής περιφερειακής ατζέντας, προκειμένου να αντιμετωπιστούν συλλογικά και αποτελεσματικά τα σημερινά μας προβλήματα. Επιπλέον, η αναθεώρηση της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας τόνισε την πολιτική βούληση της ΕΕ να προχωρήσει σε περαιτέρω ενίσχυση της Ένωσης για τη Μεσόγειο. Εκφράζουμε ικανοποίηση για την επιτυχία του δεύτερου Περιφερειακού Φόρουμ που πραγματοποιήθηκε στη Βαρκελώνη τον Ιανουάριο, και διατηρούμε την υποστήριξή μας για την Ένωση για τη Μεσόγειο και για το Γενικό Γραμματέα.

10. Παρακολουθούμε εκ του σύνεγγυς και επαναλαμβάνουμε τη στήριξή μας στη διαδικασία επανένωσης της Κύπρου χωρίς εγγυήσεις, σύμφωνα με τις αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ και του κεκτημένου της ΕΕ. Υπενθυμίζουμε ότι η Κυπριακή Δημοκρατία είναι και θα παραμείνει μέλος της Ένωσής μας, μετά τη διευθέτηση, και ότι η ιδιότητα του μέλους της ΕΕ είναι η καλύτερη διασφάλιση για μια επανενωμένη Κύπρο.

11. Οι χώρες του Νότου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καταδικάζουν απερίφραστα τις αεροπορικές επιθέσεις με χημικά όπλα στις 4 Απριλίου το Ιντλίμπ (Συρία). Η επανειλημμένη χρήση χημικών όπλων στη Συρία, τόσο από το καθεστώς Άσαντ από το 2013, όσο και από το Daesh συνιστούν εγκλήματα πολέμου. Όλοι οι δράστες πρέπει να λογοδοτήσουν για αυτή την παραβίαση του διεθνούς δικαίου και θα πρέπει να τους επιβληθούν κυρώσεις στο πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών. Η επίθεση που πραγματοποιήθηκε από τις Ηνωμένες Πολιτείες στη στρατιωτική αεροπορική βάση Ας Σαϊράτ στη Συρία είχε την κατανοητή πρόθεση να προλάβει και να αποτρέψει την εξάπλωση και χρήση χημικών όπλων και ήταν περιορισμένη και επικεντρωμένη σε αυτόν τον στόχο. Θα εξακολουθήσουμε να στηρίζουμε τις προσπάθειες και το έργο του ΟΑΧΟ (Οργανισμού για την Απαγόρευση των Χημικών Όπλων) και του ΟΗΕ όσον αφορά τη διερεύνηση της χρήσης χημικών όπλων. Οι χώρες του Νότου της Ευρωπαϊκής Ένωσης επαναλαμβάνουν ότι δεν μπορεί να υπάρξει στρατιωτική λύση στη σύγκρουση στη Συρία. Μόνο μια αξιόπιστη πολιτική λύση, όπως ορίζεται στη ψήφισμα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ 2254 και του ανακοινωθέντος της Γενεύης του 2012, θα διασφαλίσει την ειρήνη και τη σταθερότητα στη Συρία και θα επιτρέψει μια αποφασιστική καταπολέμηση του Daesh και άλλων οριζόμενων από των ΟΗΕ ως τρομοκρατικών ομάδων στη Συρία. Επαναλαμβάνουμε τη στήριξή μας προς τις ενδοσυριακές συνομιλίες των Ηνωμένων Εθνών στη Γενεύη για την εξεύρεση πολιτικής λύσης στη Συρία.

Madrid Declaration of the Summit of the Southern European Union Countries

1. We, the Heads of State or Government of Cyprus, France, Greece, Italy, Malta, Portugal and Spain, have met in Madrid for the third Summit of the Southern European Union Countries on 10 April 2017.

Following the first Summit in Athens on 9 September 2016 and the second Summit in Lisbon on 28 January 2017, we have again met, this time in Madrid, to reaffirm our commitment to working together for a strong and united European Union. Together, we wish to reflect upon our shared project and contribute to the current debate concerning our shared future. We declare our commitment to continue this process at a new meeting in Cyprus.

2. We welcome the results of the Rome Summit of 25 March. From the Declaration signed in Rome, we underscore the steadfast defence of the Union’s unity of action, its institutions, its common values—freedom, democracy, human rights, solidarity and the rule of law—and the endorsement of our system of social protection and welfare. We fully support the Rome Agenda contained in the Declaration, and its priorities: a safe and secure Europe; a prosperous and sustainable Europe; a social Europe; and a stronger Europe on the global scene. As stated in the Declaration, we reaffirm our commitment to working together within the European Council and among our institutions to implement the agenda.

3. As part of the debate on the future of the Union, the Commission’s White Paper is a valuable contribution. We look forward to the presentation by the Commission of the reflection papers, as announced in the White Paper. These papers should contribute to the debate on the options that lie ahead of us as we move forward together in the process of integration.

4. We reaffirm the statement made by the European Council on 29 March 2017, after the United Kingdom gave notification of its intention to leave the Union. We regret the United Kingdom’s decision, but respect its will. In view of the upcoming start of negotiations, we stress the importance of the common principles the 27 agreed in the Declarations of 29 June 2016 and of 15 December 2016. We reaffirm the importance of maintaining the unity of the 27 and of preserving the interests of the European Union in the negotiations, which must be based on a phased approach. We restate our support and trust in the negotiator Michel Barnier. In the future, we hope to have the UK as a close partner of the EU.

5. In keeping with the Athens and Lisbon Declarations, we reaffirm the importance of strengthening cooperation across the Mediterranean basin and with African countries. We reaffirm that migration requires a comprehensive approach. This involves: strengthening dialogue and cooperation with countries of origin, transit and destination of migration, especially with Mediterranean and African countries, in line with the principles of the Joint Valletta Action Plan, as well as with Asian countries; stepping up the fight against human traffickers and smugglers; fostering the readmission of irregular migrants; promoting a truly European return policy and the full operationalization of the European Border and Coast Guard Agency (FRONTEX); reinforcing external border control, improving surveillance and taking advantage of new technological tools such as the Entry-Exit System and European Travel Information and Authorization System; and continuing to guarantee international protection for those who qualify for it.

EU Migration Policy must be based on shared responsibility and solidarity with those countries affected by migratory pressure due to their geographical location at the external borders of the Union, especially with regard to the ongoing reform of the Common European Asylum System. Currently, the Central Mediterranean route is under extreme migratory pressure, as reflected in the Declaration on the external aspects of migration adopted at the Malta Summit held in February; other migratory routes, such as those that run through the Eastern and Western Mediterranean also require our full attention. Indeed, the situation in the Eastern Mediterranean remains volatile, and the continued, full, sustained and non-discriminatory implementation of the 18 March 2016 EU-Turkey Statement is necessary.

6. We agree on the need to promote sustainable growth and employment and to preserve and further develop our social models of welfare state. Economic convergence among Member States deserves a new impetus. Fighting unemployment and, in particular, long term and youth unemployment is a political priority for us. The internal market and the euro are powerful tools for economic growth and social progress. We have to ensure that they work efficiently and that their benefits reach all citizens.

In the short term, in line with the Bratislava agenda, we reaffirm our commitment towards completing the single market, in particular in the energy and digital areas; promoting growth and investment; and fostering competitiveness. We reiterate our support to the Investment Plan for Europe and the extension of the European Fund for Strategic Investment. We are also fully committed to an open and rules-based trade policy as free and fair trade is an essential driver for competiveness, jobs and prosperity.

The social dimension of the European Union calls for citizens to remain at the centre of our integration project. For Europeans to take full advantage of the benefits of the single market, labour mobility should be enhanced, in a framework that ensures full respect of social and labour rights, and of national competences. To promote upward social convergence, options can be explored for enhanced coordination of education and social security systems and for improvements in the portability of social benefits and entitlements. A European pillar of social rights, based on the European social and labor acquis, could be a contribution to this end. Properly functioning national labour markets with adequate levels of social protection and European cohesion policy play a central role to reduce inequalities and poverty and to foster social inclusion, in particular through employment creation. In addition, further investments in education and vocational training are essential to reduce the risk of unemployment and to prepare European workers for the challenges of the future, in particular through skills development, especially digital skills.

Furthermore, decisive progress should be made on the completion of the Economic and Monetary Union, in line with the Rome Declaration. We call on the swift completion of the Banking Union, including by the creation of a European Deposit Insurance System. Economic policy coordination should foster convergence, in the long term, proceeding towards further integration, in particular fiscal integration whilst ensuring full respect of national competences, which is also important for an efficient development of the social dimension of the European Union.

7. The security of our citizens is our main priority and depends to a large extent on peace and stability beyond our borders. Cooperation among Law Enforcement Authorities is crucial both between European Union countries and, where appropriate, with third States, particularly those in our immediate neighbourhood. We welcome the immediate entering into force of a set of new European Union rules that contribute to this goal, such as the new Directive on Terrorism, the Fire Arms Directive, and the reform of the Schengen Borders Code, which extends systematic checks also to European citizens crossing external borders.

It is imperative to reinforce measures to stem the financing of terrorism and disrupt the revenue stream towards terrorist groups.  Our countries have been calling for a strengthened international framework to combat the unlawful destruction of cultural heritage, religious sites and artefacts, and the smuggling of cultural property by terrorist groups during armed conflict. We welcome the recent adoption of UN Security Council Resolution 2347(2017) in this respect.

Efforts to prevent radicalization should be strengthened.  At the same time, more and urgent attention should be paid to the issue of foreign terrorist fighters, especially returnees. EU measures to combat the financing of terrorism and to prevent radicalization should be reinforced. Victims of terrorism deserve special attention from the EU.

In this context, we firmly condemn the recent terrorist attacks in Russia, Sweden and Egypt and express our solidarity with their people.

8. We want the EU to become a real security and defence provider, a credible force to counter our security challenges. In this regard, we express our commitment to fully implement the European Council conclusions of 15 December 2016 and the conclusions by the President of the European Council of 9 March 2017, enhancing the EU’s strategic autonomy and its capacity to act, becoming more involved in the protection of Europe and its citizens, sharing more responsibilities with NATO, in full respect of the decision-making autonomy of both organisations, and reinforcing cooperation to enhance the effectiveness of the CSDP and the development of Member States’ defence capabilities, supported by the establishment of a European Defence Fund. Moreover, economic stability, growth and convergence stemming from EMU reform might also contribute to the strengthening of European defence capabilities. We are convinced that increasing Europe’s resilience and advancing towards a real defence cooperation and common security will allow Europe to better contribute to peace and stability in its neighbourhood and beyond, particularly in the Mediterranean and Africa, including by deepening its support in the area of capacity building for security and development.

9. We believe that the Union for the Mediterranean (UfM) plays a central role in the consolidation of Euro-Mediterranean regional cooperation, as an expression of co-ownership in the management of our common regional agenda in order to effectively and collectively address our current challenges. Moreover, the review of the European Neighbourhood Policy highlighted the EU’s political will to further strengthen the UfM. We welcome the success of the Second Regional Forum, held in Barcelona in January, and maintain our support for the UfM and for the Secretary-General.

10. We closely follow and we reiterate our support to the process for the reunification of Cyprus, without guarantees, in line with UNSC Resolutions and the EU acquis. We recall that the Republic of Cyprus is and will remain a member of our Union after the settlement, and that EU membership is the best safeguard for a reunified Cyprus.

11. The Southern European Union countries condemn in the strongest terms the air strike with chemical weapons on April 4th in Idlib (Syria). The repeated use of chemical weapons in Syria, both by the Assad regime since 2013 and by Daesh constitute war crimes. All identified perpetrators must be held accountable for this violation of international law and should be sanctioned within the framework of the United Nations. The strike launched by the United States on Shayrat Airfield in Syria had the understandable intention to prevent and deter the spread and use of chemical weapons and was limited and focused on this objective. We will continue to support the efforts and the work of the OPCW and the UN with regard to the investigation of the use of chemical weapons. The Southern European Union countries reiterate that there can be no military solution to the conflict in Syria. Only a credible political solution, as defined in UNSCR 2254 and the 2012 Geneva Communiqué, will ensure peace and stability in Syria and enable a decisive defeat of Daesh and other UN-designated terrorist groups in Syria. We reiterate our support to the UN-mediated intra-Syrian talks in Geneva to reach a political solution in Syria.