Μονιμοποίηση πυροσβεστών πενταετούς θητείας

Η κυβέρνησή μας δεσμεύτηκε για την αποκατάσταση της αδικίας. Με το Ν. 4455/2017 παρέτεινε για τρία χρόνια τη θητείας όσων διέθεταν τις προϋποθέσεις μονιμοποίησης -με πλήρη καθήκοντα και ωράριο εργασίας όπως των μονίμων Πυροσβεστών- μέχρι την ικανοποίηση του δίκαιου αιτήματος των Πυροσβεστών πενταετούς υποχρέωσης.

Η ιδιαίτερη κατηγορία προσωπικού «Πυροσβέστες πενταετούς υποχρέωσης» (Π.Π.Υ) αριθμεί 4.000 οργανικές θέσεις και καθιερώθηκε στο Πυροσβεστικό Σώμα το 2011. Από τους Πυροσβέστες Πενταετούς Υποχρέωσης όσοι πληρούσαν τις προϋποθέσεις για ένταξή τους στο μόνιμο πυροσβεστικό προσωπικό έπρεπε να μονιμοποιηθούν πριν από τη λήξη της πενταετίας. Ωστόσο, αυτό δεν μπορούσε να γίνει, καθώς το 2011, η τότε κυβέρνηση δεν είχε συμπεριλάβει τους Πυροσβέστες Πενταετούς Υποχρέωσης ως τακτικό προσωπικό στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου («Απογραφή»).

Γι’ αυτό και η μονιμοποίησή τους εμφανιζόταν ως εισαγωγή νέων προσλήψεων και προσέκρουε στον κανόνα προσλήψεων – αποχωρήσεων που υπαγορεύει το πρόγραμμα δημοσιονομικής προσαρμογής.

Η κυβέρνηση μας δεσμεύτηκε για την αποκατάσταση της αδικίας. Με το Ν. 4455/2017 παρέτεινε για τρία χρόνια τη θητείας όσων διέθεταν τις προϋποθέσεις μονιμοποίησης -με πλήρη καθήκοντα και ωράριο εργασίας όπως των μονίμων Πυροσβεστών- μέχρι την ικανοποίηση του δίκαιου αιτήματος των Πυροσβεστών πενταετούς υποχρέωσης.

Ύστερα από επίμονες διαπραγματεύσεις με τους εκπροσώπους των Θεσμών για την ολοκλήρωση της τρίτης αξιολόγησης πέτυχε τη μονιμοποίησή τους με ρητή εξαίρεση από τον κανόνα προσλήψεων – αποχωρήσεων. Έτσι δώσαμε λύση σε ένα δύσκολο πρόβλημα και η δέσμευση έγινε πράξη και μάλιστα νωρίτερα από τους αρχικούς σχεδιασμούς.