«Τοπικές Μονάδες Υγείας: Υγεία για όλους»

Μέχρι τον Μάιο του 2018 θα έχουν αναπτυχθεί τουλάχιστον 100 ΤΟΜΥ σε όλη την χώρα και μέχρι την ολοκλήρωση της πρώτης φάσης υλοποίησής τους θα αγγίξουν τις 240 δομές.

Οι ΤΟΜΥ (Τοπικές Μονάδες Υγείας) είναι Μονάδες Παροχής Υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, που στελεχώνονται από μια ολιγομελή διεπιστημονική ομάδα υγείας. Οι μονάδες αυτές αποτελούν το νέο «κύτταρο» του Εθνικού Συστήματος Υγείας (ΕΣΥ), γύρω από τις οποίες οργανώνεται εκ νέου ολόκληρο το δημόσιο σύστημα υγείας.

Μέχρι τον Μάιο του 2018 θα έχουν αναπτυχθεί τουλάχιστον 100 ΤΟΜΥ σε όλη την χώρα και μέχρι την ολοκλήρωση της πρώτης φάσης υλοποίησής τους θα αγγίξουν τις 240 δομές.

Βασική αποστολή τους είναι η παροχή ποιοτικών υπηρεσιών ΠΦΥ στον πληθυσμό ευθύνης τους (10.000 – 12.000 άτομα). Οι πολίτες, που ανήκουν στον πληθυσμό ευθύνης της ΤΟΜΥ, εγγράφονται στη σχετική λίστα. Οι μονάδες έχουν την ευθύνη για τη διασφάλιση προσβασιμότητας και συνέχειας της φροντίδας, καθώς και για την παροχή ασφαλούς, αποτελεσματικής, ολιστικής και ποιοτικής ανθρωποκεντρικής φροντίδας υγείας.  Οι ΤΟΜΥ εξασφαλίζουν την άμεση πρόσβαση σε υπηρεσίες φροντίδας υγείας, σύμφωνα με τις ανάγκες του εκάστοτε πληθυσμού. Η δέσμη παρεχόμενων υπηρεσιών έχει ως πυρήνα τις υπηρεσίες πρόληψης και προαγωγής της υγείας στον υγιή πληθυσμό, την ολοκληρωμένη φροντίδα ασθενών, με βαρύτητα στην αντιμετώπιση των χρόνιων νοσημάτων, καθώς και υπηρεσίες που άπτονται της δημόσιας υγείας, όπως εμβολιασμούς, κατ’ οίκον φροντίδα, κ.ά.

Οι ΤΟΜΥ στελεχώνονται από  διεπιστημονική ομάδα έως 12 μελών, αποτελούμενη από:

  • 4 Γενικούς Γιατρούς ή Παθολόγους
  • 1 Παιδίατρο
  • 2 Νοσηλευτές
  • 2 Επισκέπτες Υγείας
  • 1 Κοινωνικό Λειτουργό
  • 2 Διοικητικούς Υπαλλήλους

Κάθε ΤΟΜΥ είναι υπόλογη για το επίπεδο υγείας του πληθυσμού ευθύνης της, άρα και για τα μέλη των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων που συμπεριλαμβάνονται σε αυτόν. Οι ομάδες υγείας θα πρέπει να κατευθύνουν και να προσαρμόζουν τις παρεμβάσεις τους, ανάλογα με τις ανάγκες του πληθυσμού αυτού και να διασφαλίζουν την πρόσβαση όλων στις παρεχόμενες υπηρεσίες.

Ο κάθε πολίτης έχει τον γιατρό του, στον οποίο θα μπορεί να απευθύνεται απεριόριστα και δωρεάν για οποιοδήποτε θέμα υγείας. Ο Οικογενειακός Γιατρός είναι ο «πλοηγός» του μέσα στο Σύστημα Υγείας. Του προσφέρει ενημέρωση και φροντίδα σε τακτική βάση και διευκολύνει την πρόσβασή του σε εξειδικευμένες υπηρεσίες υγείας.

Μέσω του Ατομικού Ηλεκτρονικού Φακέλου Υγείας και του ενσωματωμένου συστήματος ηλεκτρονικών παραπομπών, ο Οικογενειακός Γιατρός «κλείνει» απευθείας το ραντεβού, χωρίς να χρειαστεί ο πολίτης να αναζητήσει μόνος του διαθέσιμη ειδικότητα. Δίνεται δε προτεραιότητα στα ραντεβού που κλείνονται από τους Οικογενειακούς Γιατρούς απευθείας σε γιατρούς ειδικοτήτων (σε Κέντρα Υγείας και Νοσοκομεία), επομένως οι αναμονές είναι ελάχιστες.