«Το Κοινοβούλιο έδωσε ψήφο εμπιστοσύνης στη σταθερότητα»

Δήλωση μετά την ολοκλήρωση της συζήτησης για την ψήφο εμπιστοσύνης στη Βουλή.

Σήμερα το Κοινοβούλιο έδωσε ψήφο εμπιστοσύνης στη σταθερότητα. Έδωσε ψήφο εμπιστοσύνης στην προσπάθεια ανάκτησης της διεθνούς αξιοπιστίας της χώρας.

Σε μία κυβέρνηση που έχει ήδη αλλάξει την Ελλάδα και που θα συνεχίσει μέχρι την ολοκλήρωση της συνταγματικά κατοχυρωμένης θητείας της, με μοναδικό γνώμονα τις ανάγκες και τα συμφέροντα του ελληνικού λαού, τις ανάγκες και τα συμφέροντα της Ελλάδας των πολλών.

Σας ευχαριστώ.