Ενημερωτικό σημείωμα για τη συνάντηση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Επίτροπο για τον Προϋπολογισμό και τη Διοίκηση Johannes Hahn

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε σήμερα με τον Ευρωπαίο Επίτροπο αρμόδιο για τον Προϋπολογισμό και τη Διοίκηση, Johannes Hahn.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο 2021-2027 και οι νέοι ίδιοι πόροι για τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Έγινε επίσης ανταλλαγή απόψεων αναφορικά με πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ενίσχυση της βιομηχανικής πολιτικής και τη στήριξη της καινοτομίας.

Ο Πρωθυπουργός επισήμανε ότι το υπό διαπραγμάτευση νέο δημοσιονομικό πλαίσιο θα πρέπει να παρέχει επαρκή περιθώρια για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών, κάτι που αποδείχτηκε απαραίτητο τα προηγούμενα χρόνια, τονώνοντας παράλληλα την ανταγωνιστικότητα της ΕΕ και διαφυλάσσοντας την κοινωνική συνοχή.