ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ ΣΕ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ ΙΩΑΝΝΗ ΣΑΡΜΑ