Συνάντηση του Πρωθυπουργού Ιωάννη Σαρμά με την κ. Βασιλική Θάνου

Ο Πρωθυπουργός Ιωάννης Σαρμάς δέχθηκε σήμερα στο Μέγαρο Μαξίμου την Υπηρεσιακή Πρωθυπουργό το έτος 2015, κ. Βασιλική Θάνου, σε εθιμοτυπική επίσκεψη.