20 χρόνια από την ιστορική Διακήρυξη της Θεσσαλονίκης

Πριν από 20 χρόνια, στις 21 Ιουνίου 2003, κατά τη διάρκεια της ελληνικής προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Διακήρυξη της Θεσσαλονίκης έκανε δεκτό ότι «το μέλλον των Βαλκανίων είναι εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης».

Η Διακήρυξη της Θεσσαλονίκης άνοιξε τον δρόμο για την ένταξη αρκετών χωρών της περιοχής στην Ευρωπαϊκή Ένωση και συνεχίζει να αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο για τη μελλοντική ένταξη άλλων.

Η Ελλάδα παρέμεινε έκτοτε ένθερμος υποστηρικτής της ευρωπαϊκής προοπτικής των Δυτικών Βαλκανίων καθώς πιστεύει ότι η πλήρης ενσωμάτωση ολόκληρης της περιοχής στην Ευρωπαϊκή Ένωση εξυπηρετεί το βέλτιστο συμφέρον της Ευρώπης.