Συνάντηση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με την Πρόεδρο του Εποπτικού Συμβουλίου της ΕΚΤ Claudia Buch και τον Πρόεδρο του Ενιαίου Συμβουλίου Εξυγίανσης Dominique Laboureix

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε σήμερα με την Πρόεδρο του Εποπτικού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Claudia Buch, και τον Πρόεδρο του Ενιαίου Συμβουλίου Εξυγίανσης (SRB) Dominique Laboureix, στο Μέγαρο Μαξίμου.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν η μεγάλη πρόοδος που έχει συντελεστεί στην ευρωστία του ελληνικού τραπεζικού συστήματος τα τελευταία χρόνια, με αποτέλεσμα να βρίσκεται πλέον σε πολύ σταθερές βάσεις. Εξετάστηκαν επίσης οι προοπτικές για την ευρωπαϊκή τραπεζική ενοποίηση, η αποεπένδυση του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας από τις ελληνικές τράπεζες μέσω της προσέλκυσης επενδυτών και οι δυνατότητες περαιτέρω αξιοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη χρηματοδότηση της πραγματικής οικονομίας.