Διεθνείς επαφές του Πρωθυπουργού

Ο Πρωθυπουργός εκπροσωπεί την Κυβέρνηση στο εξωτερικό, σε επαφές με ηγέτες και διπλωμάτες άλλων κρατών, σε διεθνείς οργανισμούς, καθώς και στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, τη σύνοδο των ηγετών των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το πλέγμα των διμερών σχέσεων μιας χώρας αποτελεί το παραδοσιακό μέρος της διπλωματίας και της εξωτερικής πολιτικής της. Αυτό ισχύει και στην περίπτωση της Ελλάδας, η οποία εξακολουθεί να επενδύει στο φάσμα των διμερών σχέσεών της με όμορες όσο και πιο απομακρυσμένες χώρες.

Η πολυμερής διπλωματία αποτελεί την πλέον σύγχρονη και ραγδαία αναπτυσσόμενη τάση στην εξωτερική πολιτική και έχει ως πεδίο εφαρμογής τους διεθνείς οργανισμούς.  Η παρουσία της Ελλάδας στα διεθνή fora έχει σημαντική ιστορική διάσταση (ιδρυτικό μέλος ΟΗΕ, παλαιό μέλος Ε.Ε και ΝΑΤΟ) και προσλαμβάνει ιδιαίτερη σημασία, καθότι βασικό συστατικό της εξωτερικής πολιτικής της είναι ο σεβασμός του διεθνούς δικαίου και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, που αποτελούν τα θεμέλια της διεθνούς κοινότητας.

Τελευταίες διεθνείς επαφές