Εθνικό Σχέδιο για την Παραγωγική Ανασυγκρότηση

Μετά από επτά χρόνια καταστροφικής ύφεσης, η χώρα έχει επιστρέψει σε θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης. Είμαστε υποχρεωμένοι να σχεδιάσουμε με σοβαρότητα την επόμενη μέρα για την ελληνική οικονομία και τη χώρα. Ο στόχος μας πρέπει να είναι η σύγκλιση με τις ανεπτυγμένες οικονομίες και η βελτίωση της θέσης της χώρας μας στο διεθνή καταμερισμό εργασίας. Η έναρξη μιας οργανωμένης διαδικασίας διαβούλευσης και διαλόγου, με στόχο τη διαμόρφωση της Εθνικής Αναπτυξιακής Στρατηγικής δεν αφορά μόνο στους αναπτυξιακούς  δείκτες, αλλά και στους κοινωνικούς, αφού πρέπει να αξιοποιεί τις μεγάλες παραγωγικές δυνατότητες και τα μεγάλα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα του τόπου μεν, όμως ταυτόχρονα πρέπει να επενδύει στη γνώση, τις νέες τεχνολογίες, την καινοτομία, το ανθρώπινο κεφάλαιο. Στις σελίδες αυτές θα βρείτε το σύνολο των παρεμβάσεων του Πρωθυπουργού σχετικά με την Εθνική Αναπτυξιακή Στρατηγική.

Περιφερειακά Συνέδρια

Ομιλίες - Παρεμβάσεις