Πολιτική Χρήσης Υπηρεσιών Κοινωνικής Δικτύωσης

Η επικοινωνία του Πρωθυπουργού στο Διαδίκτυο και στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης γίνεται μέσα από την ιστοσελίδα www.primeminister.gr από τους επίσημους λογαριασμούς του, οι οποίοι φέρουν το Μπλε Σήμα (Blue Badge) δεξιά από την ονομασία τους.

Τα παραπάνω διαχειρίζεται η Ομάδα Web και Social Media του Γραφείου Τύπου της Γενικής Γραμματείας Πρωθυπουργού (εφεξής «διαχειριστής»).

Οι επίσημοι λογαριασμοί του Πρωθυπουργού στα Social Media την παρούσα στιγμή είναι:

1 Facebook Page: Kyriakos Mitsotakis @kyriakosmitsotakis

3 Twitter accounts: @primeministergr
@kmitsotakis

2 YouTube channels: Ο Πρωθυπουργός

1 Instagram account: Kyriakos Mitsotakis

Οι σελίδες αυτές έχουν ως σκοπό τη συνεχή ενημέρωση των πολιτών για το έργο του Πρωθυπουργού, καθώς και την επικοινωνία μαζί του. Ο διαχειριστής προβαίνει στις παρακάτω ενέργειες:

1. Καταγραφή των σχολίων των πολιτών με τεχνικούς τρόπους (wordclouds, στατιστική ανάλυση)

2. Απαντήσεις όταν δεν απαιτείται η εμπλοκή του ιδίου του Πρωθυπουργού

3. Ενημέρωση του Γραφείου Τύπου και του ίδιου του Πρωθυπουργού για σχόλια όταν το κρίνει απαραίτητο

4. Διοργάνωση διαδραστικών ενεργειών

Η δημόσια επικοινωνία με τον Πρωθυπουργό διέπεται από τον κώδικα δεοντολογίας που περιγράφεται παρακάτω με σκοπό την προστασία της ποιότητας της επικοινωνίας αυτής:

Όλοι οι χρήστες / μέλη των υπηρεσιών κοινωνικής δικτύωσης του Πρωθυπουργού καλούνται να επιδεικνύουν τον δέοντα σεβασμό στον τρόπο επικοινωνίας τους τόσο με τον διαχειριστή (ή και τον ίδιο τον Πρωθυπουργό, όταν ο τελευταίος συμμετέχει σε συζητήσεις), αλλά και μεταξύ τους.

Τηρώντας την κείμενη νομοθεσία, το Σύνταγμα, τις Διεθνείς Συμβάσεις, και τις γενικά παραδεκτές αρχές δεοντολογίας, οι χρήστες/μέλη οφείλουν να απέχουν:

α) από την ανάρτηση και δημοσίευση στον παρόντα διαδικτυακό τόπο, περιεχομένου που είναι πορνογραφικό, δυσφημιστικό, εξυβριστικό, ρατσιστικό, σεξιστικό ή εν γένει παράνομο.

β) από την ανάρτηση και δημοσίευση περιεχομένου ή άλλου υλικού που θα μπορούσε να προτρέπει σε συμπεριφορά που συνιστά ποινικό αδίκημα, να προκαλέσει αστική ευθύνη ή με κάποιον άλλον τρόπο να παραβιάζει οποιαδήποτε διατάξεις νόμων.

γ) από την ανάρτηση και δημοσίευση περιεχομένου, που προσβάλλει το Δημοκρατικό Πολίτευμα ή/και τα δικαιώματα των πολιτών.

Σε περίπτωση παραβίασης των όρων της παρούσας ανακοίνωσης, ο διαχειριστής δικαιούται και πρόκειται να προχωρήσει στις παρακάτω ενέργειες με ή χωρίς προειδοποίηση:

α) να διαγράψει άμεσα το συγκεκριμένο περιεχόμενο,

β) να διακόψει (ban) την πρόσβαση του λογαριασμού του χρήστη-μέλους,

γ) να λάβει περαιτέρω μέτρα για την αποτροπή παράνομων πράξεων και την πρόκληση οιασδήποτε ζημιάς σε τρίτους.

Συγκεκριμένα, ο διαχειριστής του ιστοτόπου θα προβαίνει στην παρακάτω αλληλουχία ενεργειών, κατά τη δυνατότητα του Γραφείου Τύπου της Γενικής Γραμματείας Πρωθυπουργού, όπως αυτή διαμορφώνεται από τον όγκο και τη συχνότητα των σχολίων:

* Απόκρυψη ή/και διαγραφή σχολίων που προσβάλλουν τρίτους
* Διαγραφή σχολίων που παραβιάζουν τον κώδικα δεοντολογίας
* Ειδοποίηση μέσω μηνύματος στα κοινωνικά δίκτυα – εφόσον δίνεται αυτή η δυνατότητα – για παραβίαση της πολιτικής συζητήσεων και του κώδικα δεοντολογίας
* Αποκλεισμός των χρηστών που προβαίνουν συστηματικά σε κακόβουλα σχόλια και παραβιάσεις του κώδικα δεοντολογίας
* Διαγραφή περιεχομένου τρίτων όταν αναρτάται στις σελίδες του πρωθυπουργού
* Καταγραφή και αναφορά στη Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, σε περιπτώσεις που δημιουργείται υποψία τέλεσης ποινικού αδικήματος ή προτροπής σε αυτό.
* Ο διαχειριστής ουδεμία ευθύνη φέρει για σχόλια / απόψεις που δεν αναρτώνται από τον ίδιο. Οποιαδήποτε ζημία προκληθεί σε τρίτους από την κακή ή αθέμιτη χρήση των υπηρεσιών κοινωνικής δικτύωσης του Πρωθυπουργού από τον χρήστη / επισκέπτη ανάγεται στη σφαίρα της αποκλειστικής ευθύνης του ιδίου του χρήστη.

Οι όροι χρήσης των αντίστοιχων υπηρεσιών κοινωνικής δικτύωσης ισχύουν σε κάθε περίπτωση ώς έχουν.

Ο διαχειριστής διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλλει την παρούσα πολιτική χρήσης οποτεδήποτε, προκειμένου αυτή να συνάδει πάντοτε προς τους σκοπούς των υπηρεσιών κοινωνικής δικτύωσής του.

Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με την ιστοσελίδα (περιεχόμενο και τεχνικά θέματα), αλλά και τους λογαριασμούς του Πρωθυπουργού στα κοινωνικά δίκτυα, μπορείτε να επικοινωνείτε με την Ομάδα Web και Social Media του Γραφείου Τύπου της Γενικής Γραμματείας Πρωθυπουργού στο τηλέφωνο 2103385251 και στο email: socialmedia@primeminister.gr